19.06.2017

„BEZPIECZNA WODA”

Bezpieczna woda

Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy wsparciu Polskiej Organizacji Turystycznej, Komendy Głównej Policji, Centrum Turystyki Wodnej PTTK, realizuje szóstą edycję akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Bezpieczna Woda”. Akcja jest skierowana do dzieci i młodzieży szkolnej jednoczesnie stanowiąc cenne źródło informacji dla rodziców, nauczycieli oraz wychowawców.

Celem akcji jest promocja bezpiecznego zachowania w wodzie, nad wodą oraz na wodzie podczas letniego wypoczynku. Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje letnią edycję Akcji „Bezpieczna Woda”

Zachęcamy do zapoznania się z wersją elektroniczną broszury.

Autor: Katarzyna Kibitlewska - inspektor ds. promocji i turystyki

Do pobrania: