06.04.2018

Budżet obywatelski - spotkania informacyjne

Budżet obywatelski

Szanowni Mieszkańcy,
od 2017 r. funkcjonuje w naszej gminie fundusz sołecki, w ramach którego mieszkańcy sołectw sami decydują na jaki cel przeznaczyć pieniądze będące w ich wyłącznej dyspozycji. Rok ubiegły pokazał, że ta forma aktywności społecznej sprawdziła się. Sołectwa racjonalnie zaplanowały wydatki, uwzględniające lokalne potrzeby inwestycyjne.
Wobec tego postanowiłem w 2019 r. wprowadzić w życie tzw. budżet obywatelski, przy którym to mieszkańcy Czaplinka decydowaliby o wybranych inwestycjach na terenie miasta i na terenie poszczególnych osiedli.
Uruchomione już zostały procedury związane z wprowadzeniem budżetu obywatelskiego. Jednym z kolejnych kroków będą spotkania informacyjne z mieszkańcami, podczas których osobiście przekażę szczegóły związane z realizacją projektu budżetu.
Proponuję spotkania w sali narad Urzędu Miejskiego z mieszkańcami poszczególnych osiedli w następujących terminach:
16 kwietnia o godz. 17.00 Osiedle Nr 4
17 kwietnia o godz. 17.00 Osiedle Nr 3
18 kwietnia o godz. 17.00 Osiedle Nr 2
19 kwietnia o godz. 17.00 Osiedle Nr 1
Zapraszam wszystkich chętnych, którzy chcą zmieniać swoje osiedle, do udziału w spotkaniach!

Ulice poszczególnych osiedli dostępne są pod adresem http://www.czaplinek.bip.net.pl/?a=4829.

Adam Kośmider

Burmistrz Czaplinka