30.04.2019

Dotacje na wymianę pieców węglowych i termomodernizację budynków jednorodzinnych

Szanowni Państwo,

Gmina Czaplinek rozważa przygotowanie projektu dotyczącego poprawy jakości powietrza skierowanego do osób fizycznych z terenu gminy Czaplinek, dla którego będzie poszukiwać zewnętrznych źródeł dofinansowania.

Przygotowaliśmy dla Państwa Ankiety na temat udziału w projekcie Gminy Czaplinek dotyczącym poprawy jakości powietrza (wymiana źródeł ciepła i termomodernizacja budynków jednorodzinnych). W ankiecie umieszczono szczegółowe informacje na temat projektu.

Wypełnienie niniejszej ankiety jest dobrowolne i nie jest równoznaczne z deklaracją udziału w projekcie. Badanie ankietowe zostało przygotowane w celu dokonania analizy potrzeb w zakresie, którego dotyczy projekt.

W przypadku przystąpienia przez Gminę do realizacji projektu zostanie ogłoszony nabór uczestników, w ramach którego zostaną zrekrutowani docelowi uczestnicy projektu. Posiadając Państwa ankiety będziemy mogli łatwiej do Państwa dotrzeć z informacjami na temat projektu.

Ankiety można pobrać pod linkiem poniżej oraz w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku.

Wypełnioną i podpisaną ankietę można złożyć w terminie do 31 lipca 2019 r.:
- w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta (pokój nr 3) Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek, lub
- drogą mailową w formie zeskanowanego dokumentu na adres: profilaktykaatczaplinek [dot] pl  

Szczegółowych informacji na temat projektu i ankiety udzielają pracownicy Referatu Funduszy Pomocowych i Kontroli pod numerami: 094 37 26 216, 094 37 26 271, 094 37 26 204.

Autor: 
Dariusz Sapiński