21.06.2017

Inwentaryzacja stanowisk występowania Barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czaplinek

zdjęcie barszczu sosnowskiego

BARSZCZ SOSNOWSKIEGO jest to roślina silnie ekspansywna mająca szkodliwy wpływ na środowisko przyrodnicze oraz zdrowie ludzi. Kontakt z rośliną powoduje m.in. zapalenie skóry, powstawanie pęcherzy, niegojące się rany oraz zapalenie spojówek.

W związku z pojawiającymi się sygnałami nt. występowania Barszczu Sosnowskiego na terenie naszej gminy Burmistrz Czaplinka zwraca się z prośbą do mieszkańców o przekazywanie informacji do tut. Urzędu na temat kolejnych miejsc występowania tejże rośliny. Zgłoszenie powinno zawierać:
• Nazwę miejscowości,
• Orientacyjne miejsce występowania rośliny (nr działki, obręb),
• Orientacyjną powierzchnię zajmowaną przez rośliny lub ilość sztuk,
• Wskazanie właściciela/ zarządcy gruntu,
• Dokumentację fotograficzną (w przypadku braku możliwości wykonania szczegółowy opis miejsca występowania),
• Wskazanie osoby do kontaktu (imię, nazwisko, adres, nr telefonu).

Informacje będą wykorzystane w celu oszacowania skali problemu, a następnie do opracowania programu zwalczania Barszczu Sosnowskiego.

Formularz do pobrania znajduje się w Urzędzie Miejskim w Czaplinku (pok. nr 4), u sołtysów oraz na stronie internetowej Czaplinka www.czaplinek.pl - zakładka OGŁOSZENIA oraz na końcu artykułu.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 94 372 62 11
Zgłoszenia proszę składać w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Do pobrania: