11.10.2017

KONWENT SOŁTYSÓW

SPOTKANIE SOŁTYSÓW

10 października br. w Urzędzie Miejskim w Czaplinku odbył się Konwent Sołtysów, któremu przewodniczył burmistrz Adam Kośmider. W spotkaniu uczestniczyło 14 sołtysów z następujących Sołectw: Broczyno, Kluczewo, Machliny, Niwka, Nowe Drawsko, Ostroróg, Piaseczno, Prosinko, Prosino, Psie Głowy, Rzepowo, Siemczyno, Stare Drawsko, Żerdno.

Tematem przewodnim spotkania był realizowany od tego roku Fundusz Sołecki oraz planowane wydatki na 2018 rok. Zebranym gościom została przedstawiona współpraca pomiędzy osobami cywilnymi, a NATO, nowe założenia dotyczące cennika za wynajem świetlic wiejskich. Ponadto omówiono temat miejsca organizacji dożynek Gminnych w 2018 rok. Sekretarz Gminy, Katarzyna Getka poinformowała zebranych o możliwości zgłaszania wyróżniających się wolontariuszy z terenu danego sołectwa do uhonorowania podczas Gminnej Gali Wolontariatu oraz o planowanym w styczniu 2018 roku Koncercie Noworocznym i Balu Seniora. Ostatnim punktem spotkania było zgłaszanie wolnych wniosków przez Sołtysów.

Burmistrz Czaplinka Adam Kośmider podziękował przybyłym na spotkanie Sołtysom, a także zaproszonym gościom.