02.12.2019

Nowe stawki opłaty za odpadami komunalnymi gospodarowanie!

zmiana stawki opłaty za odpady

Burmistrz Czaplinka informuje, że zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Czaplinek Uchwałą nr XII/116/19 z dnia 24 października 2019 r. od 1 grudnia 2019 r. ulegają zmianie stawki opłaty za wywóz odpadów komunalnych, tj.:

- 18,00 zł miesięcznie od osoby przy segregacji,

- 36,00 zł miesięcznie od osoby przy braku segregacji.

W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym, to jest: na nieruchomościach, w skład których wchodzą części zamieszkałe i niezamieszkałe, dla części nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne - stawki opłat nie uległy zmianie:
Segregowane:                                                                   Brak segregacji:

1) 80 l – 8,58 zł;                                                                1) 80 l – 12,00 zł;                                                         

2) 120 l – 12,87 zł;                                                            2) 120 l – 18,75 zł;

3) 240 l – 25,74 zł;                                                            3) 240 l – 35,71 zł;

4) 1100 l – 118,00 zł;                                                       4) 1100 l – 165,00 zł.

Każdy mieszkaniec zostanie indywidualnie poinformowany odrębnym pismem o naliczeniu nowych stawek za odbiór odpadów komunalnych !!! 

Autor: 
Anna Kwacz - Podinspektor ds. gospodarki