14.08.2019

NUMERY ALARMOWE

Szanowni Mieszkańcy
w okresie wolnym od pracy w pilnych sprawach prosimy kontaktować się z podanymi poniżej numerami telefonów:

 

1. Sprawy dotyczące USC -  Kierownik USC tel. 665 777 711;

2. Drogownictwo tel. 665 777 710;

3. Straż Miejska tel. 665 777 709;

4. Awaria sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej tel. 697-776-679;

697-776-678

5. Pogotowie energetyczne tel. 991;

6. Pogotowie gazowe tel. 992;

DYŻURY:

1. Policja tel. 997;

2. Pogotowie Ratunkowe tel.  999;

3. Straż Pożarna tel. 998.

4. Centrum Powiadamiania Ratunkowego – tel.  112