11.01.2019

Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Czaplinku.

- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
17.01.2019 r., godz. 15.30
(miejsce spotkania – budynek Szkoły Podstawowej przy ul. Słonecznej 27 w Czaplinku)

Tematy posiedzenia:

 1. Zapoznanie się z warunkami lokalowymi w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Słonecznej 27
  w Czaplinku, w celu podjęcia decyzji
  w sprawie dostosowania sieci szkół
  w Gminie Czaplinek
  po 31 sierpnia 2019 r.
 2. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję.
 3. Sprawy różne.  

 

 

Autor: 
Anna Burdziuk - inspektor ds. obsługi RM