15.01.2020

Projekt Stowarzyszenia "Tempelburg" dofinansowany w ramach programu "Społecznik"

    10 stycznia 2020 roku została ogłoszona lista wniosków zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania w ramach zadań publicznych pod nazwą „Program Społecznik na lata 2019 – 2021”, realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego SA na mocy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

    Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy oddali swój głos w tym programie na projekt Naszego stowarzyszenia „ZAKON TEMPLARIUSZY- HISTORIA I ICH DZIEDZICTWO NA ZIEMIACH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO” nr 45/RIO/SPOŁ/2020, o którym informowaliśmy w połowie grudnia.

    Do programu tego zgłosiliśmy dwa projekty.

    Łącznie w województwie zachodniopomorskim, w naborze w obu filarach złożono 1175 wniosków (RIO -210  oraz MIKRODOTACJE - 965 zgłoszeń ).

    Pierwszy Nasz wniosek o nr 45/RIO/SPOŁ/2020, zgłosiliśmy do I filaru tj. „REGIONALNYCH INICJATYW OBYWATELSKICH” .

    Dofinansowanie dotyczące wniosków o zasięgu regionalnym, czyli takich w którym startowaliśmy, przyznano 33 projektom.

    Kryterium, poza pozytywną oceną formalną i merytoryczną, było uzyskanie jak największej liczby głosów (min.200) od osób zamieszkujących województwo zachodniopomorskie.

   Aby znaleźć się w tym zacnym gronie, zabrakło nam tylko jednego głosu. Otrzymaliśmy ich 296 (ostatni z grona „zwycięzców” - 297 głosów).

   Jesteśmy zatem pierwsi na ewentualnej liście oczekujących, a więc wszystko jeszcze może się zdarzyć.

   Jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które oddając głos, wsparły nas w tym konkursie.

   Jest i dobra wiadomość!

   Nasz drugi projekt, który brał udział w programie „SPOŁECZNIK”, dotyczył II filaru tj. „Mikrodotacji w SUBREGIONIE C”.

   Miło nam poinformować, że po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku (ocena formalna i merytoryczna), otrzymaliśmy wnioskowaną kwotę na realizację projektu pod nazwą „Odkrywanie historii ukrytej w ziemi”. Projekt ten już niebawem będziemy realizowali na terenie gminy Czaplinek.

  Mariusz Kapczuk, prezes S.H.K. Tempelburg