02.01.2019

Ruszamy z konkursem „Odkryj swój pomnik przyrody”

konkurs pn. Odkryj swój pomnik przyrody

Zachęcamy mieszkańców gminy Czaplinek do aktywnego udziału w konkursie pn. „Odkryj swój pomnik przyrody”, którego celem jest zwrócenie uwagi na otaczające nas piękno przyrodnicze oraz ciągłe zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy.
Wielu z nas zapewne codziennie idąc czy też jadąc do pracy (szkoły) mija piękne twory przyrodnicze, które warte są tego aby je uhonorować i nadać im status pomnika przyrody. Nie musi być to tylko drzewo ale także całe aleje drzew, czy też skałki, głazy narzutowe, wodospady, wywierzyska, jary oraz jaskinie. Gmina Czaplinek jest jednym z ładniejszych obszarów na terenie powiatu drawskiego, dlatego też rozejrzyjmy się dokładnie wokół siebie, a może się okazać, że posiadamy liczne okazy, które warto objąć formą ochrony.
Zaszczytem wzięcia udziału w konkursie i jego wygraniem jest fakt nadania własnego imienia temu pomnikowi, a także zdobycie cennej nagrody rzeczowej.

Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Czaplinku zgłoszenie na formularzu zawartym poniżej w terminie od 2 stycznia do 30 czerwca 2019 r. – szczegóły poniżej.

ZADBAJMY RAZEM O NASZE WSPÓLNE DOBRO, KTÓRYM JEST NATURA..

Autor: 
Katarzyna Trzcińska - Insp. ds. ochr. śr