08.10.2019

Spotkanie w Ostrowicach - poszerzenie świadomości lokalnej społeczności w zakresie interakcji: człowiek-gatunki zwierząt chronionych

spotkanie w Ostrowicach

Zapraszamy w dniu 11 października 2019 r. od godz. 9.00 do 14.00 na spotkanie poświęcone poszerzaniu świadomości lokalnej społeczności w zakresie interakcji: człowiek-gatunki zwierząt chronionych, które odbędzie się w w OSP Ostrowice (Ostrowice 44).

Program spotkania:

09:00-09:10    Rozpoczęcie spotkania. Przywitanie uczestników.
09:10-09:30    Ochrona gatunkowa zwierząt w Polsce na przykładzie wilka, żubra i bobra     (Anna Sigiel-Dopierała – RDOŚ Szczecin)
09:30-10:00    Aspekty prawne dot. chronionych gatunków zwierząt za które odpowiada Skarb Państwa  (Łukasz Banasiak – RDOŚ Szczecin,  Jan Bojko – RDOŚ Szczecin)
10:00-10:30    Szacowanie szkód wyrządzanych przez wilki, żubry i bobry (Łukasz Banasiak – RDOŚ Szczecin,  Jan Bojko – RDOŚ Szczecin)
10:30-10:40    Dyskusja
10:40-11:00    Przerwa kawowa/kanapkowa
11.00- 12.30    Postępowania ze zwierzętami w szczególnych przypadkach - wypadek komunikacyjny, zwierzyna padła, zwierzę poza terenem jego naturalnego bytowania  (dr Bartłomiej Popczyk – SGGW Warszawa)
12:30-12:40    Przerwa kawowa
12:40-13:50    Sposoby eliminacji zagrożenia dla człowieka ze strony wilka i innych gatunków objętych ochroną prawną  (dr Bartłomiej Popczyk – SGGW Warszawa)
13:50 -             Dyskusja i podsumowanie spotkan

  
Autor: 
Katarzyna Trzcińska - Insp. ds. ochr. śr