31.07.2020

Spotkanie z Drużyną WOPR w Czaplinku

spotkanie WOPR

30 lipca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Czaplinku w sali narad odbyło się spotkanie z przedstawicielami drużyny WOPR Środkowopomorskiego Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Koszalinie.

Celem spotkania było nawiązanie współpracy z Burmistrzem Czaplinka i reaktywowanie grupy WOPR w naszym mieście. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz, zastępca burmistrza Czaplinka Małgorzata Fedorowiat-Nowacka, przedstawiciele WOPR-u panowie: Wiesław Krzywicki, Marcin Jurewicz, Janusz Sobala, Dariusz Danis, Paweł Wojtaszyk oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Czaplinku.

Wszystkich zebranych przywitała pani Burmistrz Czaplinka Małgorzata Fedorowiat-Nowacka, a następnie Burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz na ręce Wiesława Krzywickiego i Marcina Jurewicza złożył  podziękowania za wieloletnią współpracę oraz gotowość do niesienia pomocy. W swoich podziękowaniach wyraził ogromną wdzięczność za dotychczasowe wieloletnie działania ratownicze czaplineckiego WOPR-u na akwenach jezior na terenie gminy oraz aktywność w zakresie edukacyjnym i wychowawczym, która zwiększała bezpieczeństwo osób korzystających z uroków jezior.

Spotkanie było okazją do omówienia spraw związanych z bezpieczeństwem na wodach, zwrócenia uwagi na zagrożenia przy uprawianiu sportów wodnych jak również omówienia szczegółów współpracy z nowym zespołem, który wyraził chęć i zaangażowanie do rozwijania bazy WOPR w Czaplinku. 

Ważnym tematem były patrole odbywające się na jeziorze Drawsko, które w okresie wakacyjnym realizowane są wspólnie z Policją i OSP Czaplinek oraz potrzebie funkcjonowania WOPR-u w Czaplinku dla zwiększenia bezpieczeństwa żeglarzy, kajakarzy i innych wodniaków.

Na zakończenie władze miasta przywitały nowy zespół Drużynę WOPR w Czaplinku gotową do podjęcia się tej odpowiedzialnej i trudnej funkcji jaką jest ratownictwo wodne wręczając gadżety promocyjne Gminy Czaplinek.