11.02.2019

SZANOWNY MIESZKAŃCU OSIEDLA W CZAPLINKU – SPRAWDŹ, CZY JESTEŚ W SPISIE WYBORCÓW

Wybory

Informuję, że każda osoba będąca mieszkańcem Osiedla, która posiada czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Czaplinku może sprawdzić w Urzędzie Miejskim w Czaplinku, ul. Rynek 6, pokój nr 1, w godzinach pracy Urzędu, czy została uwzględniona w spisie wyborców w wyborach Przewodniczącego Zarządu Osiedla i członków Zarządu Osiedla.

Spisy wyborców będą wyłożone do publicznego wglądu w następującym okresie:

Osiedla Nr 1 od 15 do 20 lutego 2019 r.;

Osiedla Nr  2 od 18 do 21 lutego 2019 r.;  

Osiedla Nr 3 od 22 do 27 lutego 2019 r.;

Osiedla Nr 4 od 25 do 28 lutego 2019 r.

 

 Burmistrz Czaplinka      

 Marcin Naruszewicz