09.10.2019

TRANSPORT NA GŁOSOWANIE W WYBORACH DO SEJMU RP I DO SENATU RP w dniu 13 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

W związku z Wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. zorganizowano dojazd do lokali wyborczych na terenie Gminy Czaplinek

Gmina Czaplinek, w celu umożliwienia mieszkańcom Gminy Czaplinek udziału w  wyborach powszechnych, zleciła przewóz autokarami osób w dniu 13 października br. wg załączonego harmonogramu.