06.12.2017

VII Gminna Gala Wolontariatu

VII Gminna Gala Wolontariatu

W dniu 5 grudnia w Czaplineckim Ośrodku Kultury po raz siódmy odbyła się Gminna Gala Wolontariatu. Dzień ten był doskonałą okazją, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają rozmaite organizacje pozarządowe w niesienie pomocy innym, zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym, jak i globalnym. Od 2011 roku do dnia dzisiejszego burmistrz wyróżnił sześćdziesięciu pięciu czaplineckich wolontariuszy.
Uroczystą VII Gminną Galę Wolontariatu poprowadziły wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Agata Burchacz i Patrycja Wolska. Oficjalnego otwarcia wydarzenia dokonał Burmistrza Czaplinka Adam Kośmider.
Burmistrz w swoim wystąpieniu wyraził uznanie wobec niezwykłej postawy wolontariuszy, podziękował wolontariuszom za ich zaangażowanie na różnych płaszczyznach życia społecznego. Powiedział, że wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie i zasługują na szczególną pochwałę. Podkreślił również, że czaplinecka gala wpisuje się w obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, który został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych dnia 5 grudnia 1986 roku, w dowód uznania dla milionów ludzi, poświęcających swój cenny czas i umiejętności w celu niesienia pomocy innym.
W trakcie uroczystości zebrani goście mieli okazję usłyszeć utwory „Attetinon” i „Let’s heart tonight” w wykonaniu Aleksandry Pity uczennicy ogniska muzycznego w Czaplinku, „Choć masz mało lat” w wykonaniu Niny Meszki, „Czy nastanie świt” w wykonaniu Oliwii Małys oraz  „Najlepsza koleżanka” w wykonaniu Weroniki Paczos. Wokalistki Nina, Oliwia i Weronika są uczennicami sekcji wokalnej działającej przy Czaplineckim Ośrodku Kultury.
Po występach artystycznych Burmistrz Czaplinka Adam Kośmider oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Czaplinku Wacław Mierzejewski wręczyli statuetki wyróżnionym osobom.
W tym roku wśród wyróżnionych znaleźli się:

 • Ewa Sobczak – zgłoszona do wyróżnienia przez mieszkańców Czaplinka,
 • Paweł Pawłowicz – zgłoszony do wyróżnienia przez mieszkańców Czaplinka,
 • Halina Łangowska – zgłoszona do wyróżnienia przez Radę Sołecką Sołectwa Ostroróg,
 • Czesław Dzieżak – zgłoszony do wyróżnienia przez Radę Sołecką Sołectwa Ostroróg,
 • Anna Łowicz – zgłoszona do wyróżnienia przez Kiwanis International Klub Czaplinek,
 • Marianna Traczyk – zgłoszona do wyróżnienia przez Radę Sołecką Sołectwa Kluczewo,
 • Witold Orzechowski – zgłoszony do wyróżnienia przez Radę Sołecką Sołectwa Kluczewo,
 • Wiesława Kołodziej – zgłoszona do wyróżnienia przez Caritas Parafii pw. Św. Trójcy w Czaplinku,
 • Agnieszka Kaczmarek – zgłoszona do wyróżnienia przez Caritas Parafii pw. Św. Trójcy w Czaplinku,
 • Leszek Uszakiewicz – zgłoszony do wyróżnienia przez Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka,
 • Wiesław Sobol – zgłoszony do wyróżnienia przez Stowarzyszenie Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
 • Krzysztof Kłoda – zgłoszony do wyróżnienia przez Stowarzyszenie Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
 • Felicja Sobala – zgłoszona do wyróżnienia przez Stowarzyszenie Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
 • Zdzisław Opałka – zgłoszony do wyróżnienia przez Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna Klub Seniora,
 • Janina Klich – zgłoszona do wyróżnienia przez Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna Klub Seniora,
 • Grażyna Tomaszewska – zgłoszona do wyróżnienia przez Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie,
 • Adam Andziak – zgłoszony do wyróżnienia przez Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie
 • Dominika Buca – zgłoszona do wyróżnienia przez Klub Sportowy IRAS Czaplinek,
 • Waldemar Chrzanowski – zgłoszony do wyróżnienia przez Klub Sportowy IRAS Czaplinek.

Za pomoc w organizacji VII Gminnej Gali Wolontariatu dziękujemy Agacie Burchacz, Patrycji Wolskiej, Pani Agnieszce Czyżyk, Aleksandrze Pita, Ninie Meszce, Oliwii Małys, Weronice Paczos, Panu Jerzemu Bogaleckiemu, Panu Bartkowi Michalczykowi oraz pracownikom Czaplineckiego Ośrodka Kultury.

Autor: Monika Doroba - kierownik Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji