11.01.2019

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

Od dnia 21 stycznia 2019 roku rozpoczynają się wybory Sołtysów i Rady Sołeckiej w Sołectwach Gminy Czaplinek. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, wymagana jest na Zebraniu Wiejskim obecność co najmniej 30 % mieszkańców posiadających prawo wybierania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. O ile na Zebraniu Wiejskim zwołanym nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory mogą być przeprowadzone w drugim terminie, w tym samym dniu, po upływie 30 minut od wyznaczonej wcześniej godziny, bez względu na liczbę obecnych osób. Serdecznie zapraszamy wszystkich uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectw, aby uczestniczyli w wyborach. Każdy mieszkaniec ma prawo wyboru kandydata, który przez kolejną kadencję będzie godnie reprezentował Sołectwo.

Autor: 
Anna Kwacz – podinspektor ds. gospodarki