11.02.2019

WYBORY W OSIEDLACH SAMORZĄDÓW MIESZKAŃCÓW W CZAPLINKU

Wybory

Zbliżają się wybory w Osiedlach Samorządów Mieszkańców. Jak co cztery lata mają Państwo możliwość wyboru Zarządów Osiedli. Zarząd Osiedla liczy 3-8 osób i składa się z Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu. Przewodniczący Zarządu Osiedla i członkowie Zarządu Osiedla wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez osoby będące mieszkańcami Osiedla, które posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Czaplinku. Obecnie zgodnie z obowiązującymi przepisami kadencja organów Osiedla odpowiada kadencji Rady Miejskiej w Czaplinku.

W Czaplinku mamy 4 Osiedla. Osiedla są jednostkami pomocniczymi Gminy Czaplinek, odgrywają bardzo istotną rolę w aktywizowaniu społeczności lokalnej. Celem Osiedli jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb jego mieszkańców oraz wspieranie organów gminy: Rady Miejskiej w Czaplinku i Burmistrza Czaplinka w realizacji ich zadań. Do zadań Osiedli m.in. należy:

1)      inicjowanie  kierunków rozwoju infrastruktury Osiedla;

2)      pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu ich spraw przed organami gminy;

3)      organizowanie wspólnych prac na rzecz mieszkańców Osiedla;

4)      inicjowanie działań na rzecz przestrzegania prawa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców;

5)      troska o rozwój oświaty, kultury fizycznej i sportu;

6)      tworzenie warunków do zabaw, uprawiania sportów i rozwoju kulturalnego dzieci i młodzieży w Osiedlu;

7)      troska o zieleń i środowisko naturalne oraz promowanie działań proekologicznych;

8)      inicjowanie pomocy społecznej, w szczególności pomocy dla ludzi samotnych, chorych i niepełnosprawnych;

9)      kształtowanie dobrych stosunków sąsiedzkich i pomocy w rozstrzyganiu sporów sąsiedzkich;

10)  dążenie do poprawy stanu sanitarnego, porządku i estetyki Osiedla;

11)  wspieranie zbiorowych inicjatyw społecznych.

Współpracując z władzami miasta Przewodniczący Zarządów przekazują informacje na temat najważniejszych problemów trapiących mieszkańców ich Osiedli. Zarządy Osiedla są w kontakcie z mieszkańcami, przyjmują ich postulaty i inicjatywy, natomiast Przewodniczący Zarządów Osiedli powinni przedstawiać je na posiedzeniach Rady Miejskiej w Czaplinku.

Dlatego też, zachęcamy mieszkańców Osiedli o zainteresowanie się najbliższymi wyborami i udanie się do urn w celu wyboru swoich reprezentantów.

Osiedle Nr 1 Samorządu Mieszkańców w Czaplinku obejmuje obszar następujących ulic : Aleja 7-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty, Akacjowa, Apteczna, Brzozowa, Dąbrowskiego, Długa, Drahimska, Górna, Jagiellońska, Jarzębinowa, Jesionowa, Jeziorna, Kasztanowa, Kręta, Leśników Nr 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, Lipowa, Młyńska, Moniuszki, Nadbrzeże Drawskie, Ogrodowa, Parkowa, Pięciu Pomostów, Polna, Rynek, Rzeczna, Generała Władysława Sikorskiego, Słoneczna, Szczecinecka, Wąska, Wiejska.

 

Osiedle Nr 2 Samorządu Mieszkańców w Czaplinku obejmuje obszar następujących ulic: Generała Józefa Bema, Bydgoska, Ceglana, Chrobrego, Czarnkowskiego, Jana Długosza, Dworcowa, Gdańska, Grunwaldzka, Jaśminowa, Kalinowa, Kamienna, Kaszubska, Jana Kochanowskiego Nr 6, 10, 16, 16a, 18, 20, 20a, Komunalna, Kolejowa, Kościuszki, Kujawska, Mazurska, Jana Chryzostoma Paska, Pilska, Plac 3-go Marca, Pławieńska, Pomorska, Poznańska, Różana, Rzeźnicka, Władysława Skoraczewskiego, Spokojna, Studzienna, Tartaczna, Toruńska, Wałecka, Warmińska, Pawła Wasznika, Zbożowa, Złocieniecka, Żuławska.

 

Osiedle Nr 3 Samorządu Mieszkańców w Czaplinku obejmuje obszar następujących ulic: Jana KochanowskiegoNr1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, Mickiewicza, Słowackiego, Staszica, Żeromskiego.

 

Osiedle Nr 4 Samorządu Mieszkańców w Czaplinku obejmuje obszar następujących ulic: Leśników Nr 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14a, 16 i od Nr 17 do 28.

 

Poniżej podajemy kalendarz wyborów w Osiedlach.

Samorząd Mieszkańców Osiedla

Termin

Miejsce

Godzina

 

Nr 1

 

 

25.02.2019r.

 sala narad

Urzędu Miejskiego w Czaplinku
ul. Rynek 6

 

1700

Nr 2

 

26.02.2019r.

 sala narad

Urzędu Miejskiego w Czaplinku
ul. Rynek 6

 

1700

Nr 3

 

04.03.2019r.

sala kominkowa
(na górze)

 Czaplineckiego Ośrodka Kultury
ul. Pławieńska 1a

 

1800

Nr 4

 

05.03.2019r.

 sala kominkowa
(na górze)

Czaplineckiego Ośrodka Kultury
ul. Pławieńska 1a

 

1700

Autor: 
Małgorzata Gozdek