17.07.2017

Złote gody Państwa Heleny i Janusza Jeruzalskich z Czaplinka

Wreczenie przez Burmistrza Czaplinka gratulacji

14 lipca 2017 r. odbyła się uroczystość, podczas której Burmistrz Czaplinka Adam Kośmider udekorował państwo Helenę i Janusza Jeruzalskich Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP.

Państwo Jeruzalscy zawarli związek małżeński 5 sierpnia 1967 r. w Czaplinku.

Rocznica ślubu to wzruszająca uroczystość. 50  wspólnie przeżytych lat to wspaniały przykład do naśladowania dla wszystkich młodych małżeństw. To również powód do dumy i satysfakcji. Wieloletnim małżeństwem, wzajemnym poszanowaniem i przywiązaniem Jubilaci świadczą, że rodzina jest najważniejszą wartością w życiu człowieka. To właśnie dlatego Jubileusz Złotych Godów cieszy się tak wielkim poważaniem, szacunkiem
i ogromnym uznaniem.

Są tacy co twierdzą, że szczęśliwe małżeństwo jest daniem sporządzonym z miłości, przyjaźni, szacunku doprawionym spontanicznością, pomysłowością i energią. Takiej miłości Wam życzymy na kolejne lata Wspólnego Bytowania.

Autor: Małgorzata Fedorowiat-Nowacka - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego