14.09.2020

Złote gody państwa Teresy i Stanisława Atraszkiewiczów z Czaplinka

Złote gody państwa Teresy i Stanisława Atraszkiewiczów z Czaplinka

Złote gody obchodzą ci, którzy najdłużej trwają w małżeństwie. Taka rocznica to prawdziwy powód do dumy, dlatego ze złotymi godami wiążą się pewne zaszczyty.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odznaczył państwa Teresę i Stanisława Atraszkiewiczów Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
12 września 2020 r. Burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz wręczył dostojnym Jubilatom medale.
Ta wspaniała rocznica to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego. Niech ten jubileusz i następne będą przykładem dla przyszłych pokoleń.
Złote gody oznaczają pięćdziesiątą rocznicę ślubu. Pół wieku trwania w małżeństwie jest
z pewnością powodem do radości i dumy, bo taki staż osiągają nieliczni. Określenie „złote” dla tej rocznicy nie jest przypadkowe. To bardzo szlachetna nazwa, która symbolizuje wysoką wartość, jaką osiąga pięćdziesięcioletnie małżeństwo. Wytrwanie w sformalizowanym związku tak długi czas zasługuje na podziw i bez prawdziwej miłości z pewnością nie jest to możliwe. Małżonkowie, obchodzący złote gody, często pytani są o receptę na udany i długoletni związek.
Szanownym Jubilatom za wspólnie spędzone 50 lat składamy jeszcze raz najserdeczniejsze gratulacje i  wyrazy najwyższego uznania. Niech przyszłe długie lata życia małżeńskiego upływają Wam w zdrowiu i szczęściu.

Małgorzata Fedorowiat-Nowacka
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego  Czaplinku