Gminny program promocji zdrowia

GMINNY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA 2013


 

GMINNY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA 2014


 

PROGRAM PROFILAKTYCZNYCH SZCZEPIEŃ PRZECIW GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY CZAPLINEK W WIEKU 65 LAT I WIĘCEJ W LATACH 2016-2017


PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY CZAPLINEK NA LATA 2017-2020 

Zarządzeniem Burmistrza Czaplinka z dnia 9 grudnia 2016 r., w gminie Czaplinek powołany został zespół do spraw opracowania Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Czaplinek na lata 2017-2020. Zespół powołany został zgodnie z założeniami Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego, w ramach zadania wspierającego realizację celu operacyjnego 3: Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa. Utworzony zespół składa się z 12 członków, tj. przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, opieki zdrowotnej, systemu oświaty oraz przedstawiciela JST.
Zadaniem zespołu będzie  przygotowanie Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Czaplinek na lata 2017-2020, obejmującego potrzeby ludności Gminy Czaplinek w zakresie zdrowia psychicznego, ze wskazaniem listy priorytetów promocji zdrowia psychicznego, kształtowaniu zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu oraz realizacja, koordynowanie i monitorowanie Programu.

Zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla gminy Czaplinek na lata 2017-2020

Program Promocji Zdrowia Psychicznego dla gminy Czaplinek na lata 2017-202

 

 

 

 

Autor: 
Zbigniew Krasoń