Gospodarka odpadami

Pierwszy

AKTUALNA DEKLARACJE

 HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI II PÓŁROCZE 2020 ROKU


Od pierwszego lipca Zakład Gospodarki Komunalnej będzie odbierał z posesji prywatnych odpady BIO według Harmonogramu. Wszystkie dodatkowe zgłoszenia będą obciążone dodatkową opłata.Powstaje obowiązek sortowania odpadów biologicznych, czyli przede wszystkim resztek kuchennych.

Odpady BIO należy gromadzić w pojemnikach i workach do tego przeznaczonych. Pojemniki do gromadzenia ww. odpadów powinny uwzględniać obowiązujące normy oraz być w kolorze brązowym.

Zasady segregacji

 Ulotka