Informacje SM

-

  Z dniem 1. 04. 2020 r. na terenie kraju wchodzą w życie nowe ograniczenia w związku z wystąpieniem stanu epidemi!!!!

Covi

 Uwaga!!!
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA CZAPLINKA w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych oraz orlików znajdujących się na terenie Gminy Czaplinek.
Przypominamy, że nie stosowanie się do ww. zakazu zagrożone jest grzywną do 500 zł.
art. 54. k.w. "Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany".

zarz

 Uwaga Uwaga!!!!
W związku z nowymi wytycznymi odnośnie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Czaplinku, osobisty kontakt z pracownikami urzędu oraz funkcjonariuszami Straży Miejskiej będzie możliwy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Straż Miejska w Czaplinku nr. tel. 94 372 62 13 lub e-mail strazmiejskaatczaplinek [dot] pl. Za utrudnienia przepraszamy!

 Dla wszystkich SOŁTYSÓW w Dniu Ich święta, wszystkiego co najlepsze !!!!

9

 Drodzy mieszkańcy Czaplinka oraz rodzicie dzieci uczęszczających do Przedszkola Sióstr Salezjanek, w związku z zakończonym remontem przedszkola został przywrócony zakaz ruchu od ul. Moniuszki.

8

 7

W dniu 3 marca 2020 r. odbyły się obchody 75. Rocznicy Powrotu Polskości na Pomorze. To jeden z najważniejszych dni w historii naszej małej ojczyzny. To dzień, w którym mieszkańcy mogą podziękować wszystkim bohaterom marcowych wydarzeń z 1945 roku za ich waleczność i hart ducha. To dzięki ich odwadze i poświęceniu możemy mieszkać teraz w wolnym Czaplinku. Obchody rozpoczęły się spotkaniem w Czaplineckim Ośrodku Kultury pod hasłem „Historyczne drogi 1945 – stacja Czaplinek”, którego organizatorem był Powiat Drawski, ZSP w Czaplinku oraz Instytut Pamięci Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się projekcją filmu poświęconego sanitariuszce ,,Ince”. Następnie odbył się koncert Andrzeja Kołakowskiego. Część artystyczną uświetnił występ uczniów ZSP w Czaplinku. Można było obejrzeć wystawę przygotowaną przez Pana Marcina Krężla ,,Różne drogi do wolności” oraz wystawę IPN-u ,,Czas Niezłomnych. Polskie podziemie niepodległościowe 1944-1956”. Dodatkową atrakcją był pokaz broni Klubu Strzeleckiego LOK Kaliber 22. Dalsza część obchodów 75. Rocznicy Powrotu Polskości na Pomorze odbyła się na cmentarzu komunalnym. W tym podniosłym wydarzeniu udział wzięli:Burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz, Zastępca Burmistrza Małgorzata Fedorowiak – Nowacka, Sekretarz Gminy Jolanta Skonieczna, Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Olejniczak, Sekretarz Powiatu Drawskiego Katarzyna Getka, Przedstawiciel Zarządu Powiatu Drawskiego Zbigniew Dudor, ks. proboszcz Jacek Brakowski, Radni Rady Miejskiej w Czaplinku, Radni Powiatu Drawskiego, OSP - Gminy Czaplinek, harcerze, szkoły, przedszkola, zakłady pracy, stowarzyszenia, mieszkańcy.
Uroczysty charakter rocznicy podkreśliła asysta Wojska Polskiego II Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu oraz warta pełniona przez ZHP. Wzruszającym momentem była niewątpliwie wypowiedź oraz modlitwa ks. proboszcza Jacka Brakowskiego oraz apel poległych przeprowadzony przez porucznika Mirosława Tyma, po których przedstawiciele władz, organizacji i grup społecznych złożyli pod Pomnikiem Żołnierza wieńce oraz znicze.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy włączyli się do udziału w uroczystościach.

 Życzymy bezpiecznych i udanych ferii. Straż Miejska w Czaplinku!

1,234

 Pracowity tydzień zwieńczony wizytą w MOW w Czaplinku.
Data: 07.02.2020 r.
Temat spotkania: "Bezpieczne ferie".
Podsumowanie: Jest potencjał! ;)
Udanych ferii i bezpiecznych powrotów do domu!!

3,

 W dniach 5 i 7 lutego w ZPET Bobrowo w filiach przy ul. Wałeckiej i Parkowej, Komendant Straży Miejskiej w Czaplinku prowadził zajęcia z zasad bezpieczeństwa pod wspólnym szyldem "Ferie 2020".

1,

      Dzjsiaj w przedszkolu na ulicy Wałeckiej miały miejsce odwiedziny Strażnika Miejskiego. Głównym celem spotkania było bezpieczeństwo dzieci w trakcie zbliżających się ferii zimowych. Funkcjonariusz przestrzegał przed zagrożeniami jakie mogą ich spotkać w czasie zabaw na śniegu i lodzie. Prosił o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się po drogach publicznych po zmroku i przekonywał uczniów o tym, że noszenie odblasków wpływa na poprawę bezpieczeństwa. Dzieci, które pozostają w domach zostały poinformowane o konieczności zamykania drzwi i zakazie wpuszczania osób nieznajomych. Strażnik przypomniał również o bezpiecznym przechodzenie przez jezdnie oraz przypomniał numery alarmowe. Na koniec nasz gość życzył wszystkim udanych i bezpiecznych ferii oraz wręczył wszystkim odblaskowego misia.

wałe

       W dniach 23 i 24 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej w Czaplinku i Broczynie, Komendant SM w Czaplinku uczestniczył w organizowanej przez KPP w Drawsku Pom. oraz KP w Czaplinku akcji informacyjnej pod tytułem " BEZPIECZNE FERIE 2020".
Tematem akcji było przypomnienie i omówienie zasad bezpieczeństwa podczas zbliżających się ferii zimowych, zasad poruszania się po drogach oraz zasad i procedur podczas użytkowania nr alarmowego.

Broczyno

 

 https://www.facebook.com/InfoMundurowyZdr.1/posts/178569376692400

 W dniu 27.12. 2019 r. Straż Miejska w Czaplinku nie pracuje.

 Uwaga!!! Uwaga!!!! Uwaga Czaplinek!!!
W dniu 21.12.2019 r. w godz. od ok. 11.30 do 18.30 z powodu Jarmarku Bożonarodzeniowego organizowanego przez CZOK zamknięty* będzie Rynek Miejski.
*Wjazd będzie możliwy tylko dla osób uprawnionych.

kire

ryn

 1 listopad

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU PRZY CMENTARZU.

 • Informujemy, że w dniu 1 listopada 2019 r. zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu w obrębie ul. Wiejskiej.  Na odcinku ul. Wiejskiej do skrzyżowania z ul.  Jarzębinową obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania i postoju.
 • Zmianie ulegnie również wjazd na teren miejsca postojowego od ul. Kasztanowej.
  Na to miejsce postojowe można będzie dojechać od skrzyżowania ulic Wiejskiej
  i Lipowej.

 Przypominamy, że zakaz zatrzymywania i postoju obowiązuje również na  ul. Szczecineckiej – „linia podwójna ciągła”.

 • W dniu 1 listopada parkować będzie można:
  • przy ul. 7-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty (obok ROD przy DK nr.20),
  • plac przy ul. Szczecineckiej / ul. Wiejskiej (obok nowej części cmentarza)’
  • ul. Leśników / ul. 7-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty.
 • Kierowcom przypominamy, że bezwzględnie  w pierwszej kolejności wykonujemy

polecenia osób kierujących ruchem, następnie stosujemy się do znaków drogowych.

Prosimy również o nieparkowanie na chodnikach.

Krzysztof Leśniowski

Komendant SM Czaplinek.

 

Informacja o zamknięciu ulic.

     W związku z organizowanym przez stowarzyszenie "RUNDORFINA" II Biegu Rybaka w dniu 28  września w godzinach od 8:30 do 13:30 zamknięte zostaną ulice według załączonej mapki, odcinki te będą zamykane w chwili przebiegu uczestników.

Prosimy o nie wyjeżdżanie w tym czasie z posesji. Jednocześnie przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do uczestnictwa w  imprezie. Szczegóły imprezy mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej.

mapa

 

 

Przypominamy, że wieszanie banerów oraz  plakatów wyborczych na terenie gminy Czaplinek  jest dozwolone wyłącznie  w miejscach do tego przeznaczonych. Miejsca te są wskazane w  ZARZĄDZENIU nr 80/2019 Burmistrza Czaplinka z dnia 05 września 2019 r.

http://www.czaplinek.bip.net.pl/?a=8310

    Wieszanie plakatów i banerów w innych miejscach niż wyznaczone wymaga zgody właściciela.

              Tym samym przypominamy o nakazie usunięcia tychże plakatów  w przeciągu 30 dni od daty zakończenia wyborów.

wybory

 monit

Monitoring miejski

1. Straż Miejska w Czaplinku informuje, że w celu przeciwdziałania przypadkom naruszenia spokoju i porządku w miejscach publicznych oraz utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia oraz ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, prowadzi monitoring niektórych obszarów na terenie Czaplinka.

2. Obszary objęte monitoringiem to:

- ul. Sikorskiego wraz z ulicami Rynek,

- ul. Wałecka – obszar ronda,

- ul. Wałecka - obszar bloku nr 56,

- ul. Mickiewicza, 

- ul. Jeziorna – obszar placu zabaw,

3. Teren objęty monitoringiem jest oznakowany.

4. Administratorem danych jest Komendant Straży Miejskiej w Czaplinku, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek.

5. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu bez rejestracji dźwięku.

6. Stanowisko do obserwacji, dostępu do zapisu z kamer monitoringu miejskiego i obsługi serwisowej znajduje się w budynku Komisariatu Policji w Czaplinku.

7. W zakresie zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności za przeciwdziałanie dostępowi osób trzecich do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe oraz za podejmowanie odpowiednich działań  w przypadku wykrycia naruszeń w systemie ochrony danych osobowych, administrator wyznaczył inspektora ochrony danych.

8. Zarejestrowany obraz przechowuje się przez okres nie krótszy niż 20 dni od daty rejestracji i nie dłuższy niż 30 dni, a następnie podlega automatycznemu zniszczeniu.

 

Każdej osobie przysługuje prawo do informacji o objęciu jej monitoringiem wizyjnym w otwartej przestrzeni publicznej. W celu uzyskania dostępu do nagrania z monitoringu należy złożyć wniosek o udostępnienie zapisu ze stanowiska „Monitoringu Wizyjnego Gminy Czaplinek”.

 

Wniosek można złożyć:

- Urząd Miejski w Czaplinku, ul. Rynek 6,

- Komisariat Policji w Czaplinku, ul. Drahimska 79,  

Wniosek o udostępnienie zapisu monitoringu wizyjnego mozna pobrać ze strony:

http://www.czaplinek.pl/content/informacja-dotycz%C4%85ca-monitoringu-miejskiego-w-czaplinku

 

Uwaga utrudnienia w ruchu drogowym!!
W dniu 16.08.2018 r. w godz. 13.00 do 14.00 mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym z powodu przejazdu parady samochodów militarnych. Przejazd planowany jest ulicami: Wałecka, Dąbrowskiego, Moniuszki, Rynek, Jagiellońska, Długa, Drahimska, Polna, Szczecinecka, 7 Pułku Kołobrzeskiego, Dąbrowskiego i Wałecka.

 borne

          W dniu 10 - 11.08.2019 r. na jeziorze Byszkowo odbyły się nocne zawody wędkarskie o Puchar Komendanta Straży Miejskiej w Czaplinku.

Gratulujemy zwycięzcom!!
pu
 
 

 

        Zarządzeniem z dnia 29 lipca  Burmistrz Czaplinka wprowadza się zakaz podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej ogródków przydomowych...

zarz

Więcej informacji w linku:

http://www.czaplinek.bip.net.pl/?a=8261

            uwaga

            W związku z organizowanymi imprezami  z okazji   "DNI CZAPLINKA"   w dniach  19 - 21 lipca 2019 r.,Straż Miejska prosi kierowców o nieparkowanie w dniach od 18 lipca od godz. 15.00 do 20 lipca do godzin wieczornych pojazdów   na RYNKU MIEJSKIM w Czaplinku.

          Jednocześnie informujemy, że w dniu 20 lipca czasowo zamknięta będzie ulica Moniuszki.

          Urząd nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe podczas imprezy.

     Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

                    W dniu 10.07.2019 r.  odbyła się uroczysta zbiórka policjantów garnizonu drawskiego w której uczestniczyli Zastępca Burmistrza Czaplinka Jarosław Tarnowski oraz Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Leśniowski. Funkcjonariusze otrzymali awanse na wyższe stopnie policyjne i zostali wyróżnieni za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych i zaangażowanie.

  policja

Więcej przeczytacie Państwo pod linkiem:

http://drawsko.policja.gov.pl/zdr/aktualnosci/aktualnosci/26747,Powiatowe-Swieto-Policji-w-Drawsku-Pomorskim.html

 ,,Bezpieczni w służbie i w pracy"  

                         Pod tym hasłem w dniu 05.07.2019 r.  w Zakładzie Karnym w Wierzchowie odbyła się  kolejna edycja kampanii społecznej Służby Więziennej ,, Bezpieczni w służbie i w pracy – czyli jak pracować z trudnym podopiecznym”.  Dziękujemy Dyrekcji ZK Wierzchowo i instruktorom za profesjonalnie przekazaną wiedzę.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-wierzchowo-bezpieczni-w-sluzbie-i-w-pracy

zk

 uwaga

UWAGA UTRUDNIENIA !!!!

W związku z procesją Bożego Ciała oraz przemarszem drużyn  Iras Cup w dniu 20.06.2019 r. (czwartek ) czasowo zamknięte będą  ulice:

-Procesja Bożego Ciała: czasowe zamknięcie ulic: Moniuszki, Leśników, Słoneczną, Drahimska, Długą, Górną w godz. ok 11.15 do 13.00.

- Iras Cup: czasowe zamknięcie ulic: Rynek, Sikorskiego, Jagiellońska, Długa, Drahimska w godz. ok  14.00 do 15.30.

 

       W związku z organizowanym, w dniu 16 czerwca 2019 r. (niedziela) przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Świętej Trójcy, odpustem parafialnym przy kościele Trójcy Przenajświętszej oraz placu przy Oratorium  w godz. 15.00-18.00 zamknięty będzie fragment ulicy Moniuszki od skrzyżowania ul. Górnej z ul.  Moniuszki.

W imieniu organizatora przepraszamy za utrudnienia.kościól

 

 

Klauzula informacyjna

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  w związku z zapisami art. 22 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku  z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125).

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Czaplinku z siedzibą  w Czaplinku, ul. Rynek 6, pokój nr 3a. Z administratorem  można kontaktować się pisemnie  na adres         ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek.

 

Inspektor Ochrony Danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych ustanowiono kontakt  z inspektorem ochrony danych (IOD) – Krzysztofem Czubakiem poprzez korespondencję przesłaną elektronicznie na adres e-mail: iodatczaplinek [dot] pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.

 

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie art. 10.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.). Straż Miejska zgodnie z art. 10a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.), w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:

a. w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;

b. z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem  izwalczaniem przestępczości przysługuje Państwu:

a. prawo do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania danych osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.

b. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych,  lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

          W dniu 22 maja 2019 r.w godz. 14.00 do 16.00 w Czaplinku nastąpią chwilowe utrudnienia w ruchu drogowym związane z XXVII Międzynarodowym Wyścigiem Kolarskim „Bałtyk Karkonosze Tour" .

       Wyścig blisko 200 kolarzy wjedzie drogą DW 163 do Czaplinka od miejscowości Połczyn Zdrój, a kierować się będzie w kierunku miejscowości Wałcz.  

            Z uwagi na utrudnienia Straż Miejska radzi, aby w tych godzinach wybrać trasę alternatywną lub inne środki transportu.

Apelujemy o wyrozumiałość i cierpliwość.

B-K

 W związku z organizowanym w dniu 4 maja 2019 r. (sobota), "Powiatowym Dniu Strażaka", Straż Miejska prosi kierowców o nieparkowanie, w tym dniu w godzinach od 7 00  -18 00  samochodów na RYNKU MIEJSKIM w Czaplinku (ulice od strony Urzędu Miejskiego oraz Żabki).  Urząd nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe podczas imprezy.

       
Za utrudnienia przepraszamy.

RYNEK

 

 

wybory

               Przypominamy, że wieszanie banerów oraz  plakatów wyborczych na terenie gminy Czaplinek  jest dozwolone wyłącznie  w miejscach do tego przeznaczonych. Miejsca te są wskazane w  ZARZĄDZENIU nr 33/2019 Burmistrza Czaplinka z dnia 12 marca 2019 r.

https://www.czaplinek.bip.net.pl/?a=8005

    Wieszanie plakatów i banerów w innych miejscach niż wyznaczone wymaga zgody właściciela.

              Tym samym przypominamy o nakazie usunięcia tychże plakatów  w przeciągu 30 dni od daty zakończenia wyborów.

 

                       9 maja Straż Miejska odwiedziła Niepublicze Przedszkole " Edukacja". Uśmiechy dzieci mówią wszystko. Poniżej zamieszczam link do fotoprezentacji. Miłego oglądania.

https://www.facebook.com/121640168298216/videos/442619793155396/

https://www.facebook.com/121640168298216/videos/2265142853803711/

 str

            W związku z organizowanym w dniu 4 maja 2019 r. (sobota), cyklem imprez „Majówka 2019”, Straż Miejska prosi kierowców o nieparkowanie, w tym dniu w godzinach od 7 00  -20 3 samochodów na RYNKU MIEJSKIM w Czaplinku (ulice od strony Urzędu Miejskiego oraz Żabki).  Urząd nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe podczas imprezy.

       
Za utrudnienia przepraszamy.

RYNEK

 Poniżej  w linku przedstawiam Państwu prezentację dotyczącą  analizy i stanu bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w gminie Czaplinek  w 2018 roku utworzonej przez Komendanta Straży Miejskiej w Czaplinku.

analiza

http://www.czaplinek.pl/content/analiza-i-ocena-stanu-bezpiecze%C5%84stwa-oraz-porz%C4%85dku-publicznego-w-2018-r

              Komendant Straży Miejskiej w Czaplinku prosi o wszelkie informacje dotyczące sprawcy lub sprawców  zanieczyszczenia lasu znajdującego się na terenie gminy Czaplinek w okolicy miejscowości Machliny.

 SM w Czaplinku: 9437 26 213, lub e-mail: strazmiejskaatczaplinek [dot] pl

Komendant SM: 665 777 709, , lub e-mail: ksmatczaplinek [dot] pl

śmieci

śmieci2

Właściciele proszą o pomoc.

Wczoraj wieczorem zaginął piesek. Jeżeli widzieliście zgubę proszę o informację. Numer telefonu właścicieli to 510 322 435 lub do Komendanta Straży Miejskiej w Czaplinku (tel. 665 777 709). Dziękujemy.

znajda  znajda 2

          W związku z organizowanym w dniu 13 kwietnia 2019 r. (sobota), JARMARKIEM WIELKANOCNYM, Straż Miejska prosi kierowców o nieparkowanie samochodów  w tym dniu w godzinach od 800  -18 00   na RYNKU MIEJSKIM w Czaplinku (ulice od strony Urzędu Miejskiego oraz Żabki).

          Gmina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe podczas imprezy.

RYNEK

Wizyta Strażnika Miejskiego

         27 marca placówkę przy ulicy Parkowej 2 odwiedził komendant Straży Miejskiej z Czaplinka, pan Krzysztof Leśniowski. Strażnik z wielką przyjemnością i zaangażowaniem opowiadał o swojej pracy. Pokazał dzieciom również wiele ciekawych atrybutów pracy Strażnika Miejskiego. Przedszkolaki i uczniowie mięli okazję zobaczyć i dotknąć jak wygląda mundur, lizak, kajdanki czy pałka. Jednak głównym celem spotkania było utrwalenie wiedzy na temat obowiązujących zasad bezpieczeństwa na ulicy, w przedszkolu i w domu, a także wdrażanie u dzieci obowiązku ich przestrzegania. Dzieci w nagrodę dostały od naszego gościa możliwość obejrzenia pracy drona, a także zwiedzenia auta pana Strażnika. Dziękujemy za tak owocne spotkanie!!!

Do obejżenia także teledysk:

https://www.facebook.com/sosw.bobrowo/videos/1229621710533778/?epa=SEARCH_BOX

Dziękuję za udostępnienie artykułu Zespółowi Placówek Edukacyjno - Terapeutycznych w Bobrowie filia w Czaplinku.

         W dniu 01.04. 2019 r. na drodze DK20 w okolicach miejscowości Siemczyno znaleziono psa. Jeżeli rozpoznajesz " swoja zgubę" skontatktuj sie ze Strażą Miejską w Czaplinku ul. Rynek 6, pokój 3a lub telefonicznie nr. 94 37 26 213.

znajda

Po dymie poznasz, czym sąsiad pali

Mały poradnik przyszłego ekologa

       W związku z dużą ilością zgłoszeń do Straży Miejskiej w Czaplinku z prośbą o interwencje w sprawie dymów z kominów poniżej zamieszczamy kilka wskazań czym można palić w piecach, a co jest zabronione oraz praktyczne wskazówki jak odróżnić, co jest spalane po kolorze dymów.

          Straż Miejska w Czaplinku przeprowadza kontrole kotłowni oraz miejsc składowania opału pod kontem palenia substancjami niedozwolonymi. Jednym z elementów działania jest monitoring i kontrola. W przypadku uzasadnionego podejrzenia spalania śmieci, Strażnik Miejski będzie pobierał wymaz z pieca, co do którego istnieje podejrzenie, że spalane są  w nim odpady komunalne m.in. tworzywa sztuczne. Taki wymaz poddany będzie analizie
i badaniu laboratoryjnemu. Jeśli badanie potwierdzi, iż w piecu spalano śmieci, to właściciel posesji zostanie ukarany mandatem oraz poniesie koszty badania. W przypadku stwierdzenia termicznego przekształcania odpadów w instalacji do tego nie przeznaczonej, czyli  w przypadku spalania śmieci w domowym piecu, sąd może zasądzić karę grzywny wynikającą z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze pózn. zm.). Kara grzywny w takim przypadku może wynieść nawet 5 000 zł. Postępowanie o ukaranie sprawcy następuje w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach  o wykroczenia.

Czym można palić w piecu:
• węglem, koksem dowolnego rodzaju,
• drewnem nieprzetworzonym i nieimpregnowanym o wilgotności poniżej 20%,
• papierem, tekturą i opakowaniami z papieru, tektury i drewna,
• odpadami z gospodarki leśnej, ale nie chemikaliami i opakowaniami z tworzyw sztucznych,
• odpadami z kory i korka,
• trocinami, wiórami i ścinkami,
• ekogroszkiem, pelletem, brykietami drzewnymi,
• brykietami ze słomy, szeroko pojętą biomasą (suchą).

Czym nie wolno palić w piecu:
Śmieciami takimi jak:
• plastikowe pojemniki, butelki po napojach, kartony po sokach,
• plastikowe torby z polietylenu,
• zużyte opony,
• inne odpady z gumy,
• przedmioty z tworzyw sztucznych,
• elementy drewniane pokryte lakierem,
• meble pokrytych lakierem,
• sztuczna skóry,
• opakowania po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
• opakowania po farbach i lakierach,
• pozostałości farb i lakierów,
• papier bielony związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

 

 

        Palenie śmieci jest niekorzystne także dla pieca i przewodów kominowych. Na ściankach osadza się trudna do usunięcia tzw. sadza mokra, co może prowadzić do zapalenia się przewodów, a w ostateczności do pożaru całego domu. Zatkany komin to także przyczyna zatruć niewidocznym i bezwonnym tlenkiem węgla.

        Należy też pamiętać, że spalanie odpadów, szczególnie tworzyw sztucznych, nie prowadzi do ich zniknięcia, lecz do zmiany ich postaci w bardzo niebezpieczne substancje, które krążą w powietrzu. Wdychając te zanieczyszczenia, każdy z nas jest narażony na choroby dróg oddechowych, uszkodzenie płuc i inne dolegliwości, podczas gdy przyczyna choroby nie jest rozpoznana i usunięta. Kominy gospodarstw domowych znajdują się na niewielkich wysokościach co uniemożliwia wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr, dlatego zanieczyszczenia łatwo trafiają do naszych dróg oddechowych. Im bliżej źródła spalania, tym więcej zanieczyszczeń w powietrzu. Dymy wydostające się z kominów domów mogą wyglądać bardzo różnie. W zależności od tego co spalane jest w piecach domowych, dymy przybierają różne zabarwienie.

 

Kolor dymu z komina wskaże co spalamy w piecu.

 biały dym

Biały dym zbliżony wyglądem do pary wodnej jest uważany za bezpieczny -  powstaje w wyniku spalania suchego drewna, gazu, oleju opałowego, koksu lub węgla dobrej jakości.

 

ciemnoszary
Ciemnoszary dym powstaje w wyniku spalania paliw stałych, takich jak węgiel lub wilgotne drewno gorszej jakości, biomasa.

 czarny dym

Czarny dym powstaje w wyniku spalania złej jakości węgla lub mokrego drewna złej jakości. Powoduje dużą zawartość pyłów i sadzy w powietrzu.

niejednolity dym 

Dym o niejednolitej barwie,  bladopomarańczowy/bury – powstaje w wyniku spalania odpadów różnego pochodzenia, to znak, że do pieca wrzucane są plastiki, puszki, obierki, stare ubrania. Palimy wszystko, co popadnie – stare opony, zużyte pampersy i zwykłe śmieci. Jest bardzo niebezpieczny dla naszego zdrowia.

W publikacji zawarto artykuł ze strony:
Źródło: http://www.szwajcaria-kaszubska.pl/item/1445-kolor-dymu-z-komina-wskaze-co-spalamy-w-piecu

 

Autor: 
Krzysztof Leśniowski