Informacje SM

-

              Komendant Straży Miejskiej w Czaplinku prosi o wszelkie informacje dotyczące sprawcy lub sprawców  zanieczyszczenia lasu znajdującego się na terenie gminy Czaplinek w okolicy miejscowości Machliny.

 SM w Czaplinku: 9437 26 213, lub e-mail: strazmiejskaatczaplinek [dot] pl

Komendant SM: 665 777 709, , lub e-mail: ksmatczaplinek [dot] pl

śmieci

śmieci2

Właściciele proszą o pomoc.

Wczoraj wieczorem zaginął piesek. Jeżeli widzieliście zgubę proszę o informację. Numer telefonu właścicieli to 510 322 435 lub do Komendanta Straży Miejskiej w Czaplinku (tel. 665 777 709). Dziękujemy.

znajda  znajda 2

          W związku z organizowanym w dniu 13 kwietnia 2019 r. (sobota), JARMARKIEM WIELKANOCNYM, Straż Miejska prosi kierowców o nieparkowanie samochodów  w tym dniu w godzinach od 800  -18 00   na RYNKU MIEJSKIM w Czaplinku (ulice od strony Urzędu Miejskiego oraz Żabki).

          Gmina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe podczas imprezy.

RYNEK

Wizyta Strażnika Miejskiego

         27 marca placówkę przy ulicy Parkowej 2 odwiedził komendant Straży Miejskiej z Czaplinka, pan Krzysztof Leśniowski. Strażnik z wielką przyjemnością i zaangażowaniem opowiadał o swojej pracy. Pokazał dzieciom również wiele ciekawych atrybutów pracy Strażnika Miejskiego. Przedszkolaki i uczniowie mięli okazję zobaczyć i dotknąć jak wygląda mundur, lizak, kajdanki czy pałka. Jednak głównym celem spotkania było utrwalenie wiedzy na temat obowiązujących zasad bezpieczeństwa na ulicy, w przedszkolu i w domu, a także wdrażanie u dzieci obowiązku ich przestrzegania. Dzieci w nagrodę dostały od naszego gościa możliwość obejrzenia pracy drona, a także zwiedzenia auta pana Strażnika. Dziękujemy za tak owocne spotkanie!!!

Do obejżenia także teledysk:

https://www.facebook.com/sosw.bobrowo/videos/1229621710533778/?epa=SEARCH_BOX

Dziękuję za udostępnienie artykułu Zespółowi Placówek Edukacyjno - Terapeutycznych w Bobrowie filia w Czaplinku.

         W dniu 01.04. 2019 r. na drodze DK20 w okolicach miejscowości Siemczyno znaleziono psa. Jeżeli rozpoznajesz " swoja zgubę" skontatktuj sie ze Strażą Miejską w Czaplinku ul. Rynek 6, pokój 3a lub telefonicznie nr. 94 37 26 213.

znajda

Po dymie poznasz, czym sąsiad pali

Mały poradnik przyszłego ekologa

       W związku z dużą ilością zgłoszeń do Straży Miejskiej w Czaplinku z prośbą o interwencje w sprawie dymów z kominów poniżej zamieszczamy kilka wskazań czym można palić w piecach, a co jest zabronione oraz praktyczne wskazówki jak odróżnić, co jest spalane po kolorze dymów.

          Straż Miejska w Czaplinku przeprowadza kontrole kotłowni oraz miejsc składowania opału pod kontem palenia substancjami niedozwolonymi. Jednym z elementów działania jest monitoring i kontrola. W przypadku uzasadnionego podejrzenia spalania śmieci, Strażnik Miejski będzie pobierał wymaz z pieca, co do którego istnieje podejrzenie, że spalane są  w nim odpady komunalne m.in. tworzywa sztuczne. Taki wymaz poddany będzie analizie
i badaniu laboratoryjnemu. Jeśli badanie potwierdzi, iż w piecu spalano śmieci, to właściciel posesji zostanie ukarany mandatem oraz poniesie koszty badania. W przypadku stwierdzenia termicznego przekształcania odpadów w instalacji do tego nie przeznaczonej, czyli  w przypadku spalania śmieci w domowym piecu, sąd może zasądzić karę grzywny wynikającą z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze pózn. zm.). Kara grzywny w takim przypadku może wynieść nawet 5 000 zł. Postępowanie o ukaranie sprawcy następuje w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach  o wykroczenia.

Czym można palić w piecu:
• węglem, koksem dowolnego rodzaju,
• drewnem nieprzetworzonym i nieimpregnowanym o wilgotności poniżej 20%,
• papierem, tekturą i opakowaniami z papieru, tektury i drewna,
• odpadami z gospodarki leśnej, ale nie chemikaliami i opakowaniami z tworzyw sztucznych,
• odpadami z kory i korka,
• trocinami, wiórami i ścinkami,
• ekogroszkiem, pelletem, brykietami drzewnymi,
• brykietami ze słomy, szeroko pojętą biomasą (suchą).

Czym nie wolno palić w piecu:
Śmieciami takimi jak:
• plastikowe pojemniki, butelki po napojach, kartony po sokach,
• plastikowe torby z polietylenu,
• zużyte opony,
• inne odpady z gumy,
• przedmioty z tworzyw sztucznych,
• elementy drewniane pokryte lakierem,
• meble pokrytych lakierem,
• sztuczna skóry,
• opakowania po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
• opakowania po farbach i lakierach,
• pozostałości farb i lakierów,
• papier bielony związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

 

 

        Palenie śmieci jest niekorzystne także dla pieca i przewodów kominowych. Na ściankach osadza się trudna do usunięcia tzw. sadza mokra, co może prowadzić do zapalenia się przewodów, a w ostateczności do pożaru całego domu. Zatkany komin to także przyczyna zatruć niewidocznym i bezwonnym tlenkiem węgla.

        Należy też pamiętać, że spalanie odpadów, szczególnie tworzyw sztucznych, nie prowadzi do ich zniknięcia, lecz do zmiany ich postaci w bardzo niebezpieczne substancje, które krążą w powietrzu. Wdychając te zanieczyszczenia, każdy z nas jest narażony na choroby dróg oddechowych, uszkodzenie płuc i inne dolegliwości, podczas gdy przyczyna choroby nie jest rozpoznana i usunięta. Kominy gospodarstw domowych znajdują się na niewielkich wysokościach co uniemożliwia wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr, dlatego zanieczyszczenia łatwo trafiają do naszych dróg oddechowych. Im bliżej źródła spalania, tym więcej zanieczyszczeń w powietrzu. Dymy wydostające się z kominów domów mogą wyglądać bardzo różnie. W zależności od tego co spalane jest w piecach domowych, dymy przybierają różne zabarwienie.

 

Kolor dymu z komina wskaże co spalamy w piecu.

 biały dym

Biały dym zbliżony wyglądem do pary wodnej jest uważany za bezpieczny -  powstaje w wyniku spalania suchego drewna, gazu, oleju opałowego, koksu lub węgla dobrej jakości.

 

ciemnoszary
Ciemnoszary dym powstaje w wyniku spalania paliw stałych, takich jak węgiel lub wilgotne drewno gorszej jakości, biomasa.

 czarny dym

Czarny dym powstaje w wyniku spalania złej jakości węgla lub mokrego drewna złej jakości. Powoduje dużą zawartość pyłów i sadzy w powietrzu.

niejednolity dym 

Dym o niejednolitej barwie,  bladopomarańczowy/bury – powstaje w wyniku spalania odpadów różnego pochodzenia, to znak, że do pieca wrzucane są plastiki, puszki, obierki, stare ubrania. Palimy wszystko, co popadnie – stare opony, zużyte pampersy i zwykłe śmieci. Jest bardzo niebezpieczny dla naszego zdrowia.

W publikacji zawarto artykuł ze strony:
Źródło: http://www.szwajcaria-kaszubska.pl/item/1445-kolor-dymu-z-komina-wskaze-co-spalamy-w-piecu