Aktualizacja godzin dowozu uczniów do szkół i przedszkola | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Aktualizacja godzin dowozu uczniów do szkół i przedszkola