Złote gody państwa Marii i Jerzego Wachów z Czaplinka | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Złote gody państwa Marii i Jerzego Wachów z Czaplinka

Złote gody obchodzą ci, którzy najdłużej trwają w małżeństwie. Taka rocznica to prawdziwy powód do dumy, dlatego ze złotymi godami wiążą się pewne zaszczyty.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odznaczył państwa Marię i Jerzego Wachów Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
29 lipca 2022 r. Burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz wręczył dostojnym Jubilatom medale.
Ta wspaniała rocznica to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego. Niech ten jubileusz i następne będą przykładem dla przyszłych pokoleń.
Szanownym Jubilatom za wspólnie spędzone 50 lat składamy jeszcze raz najserdeczniejsze gratulacje i  wyrazy najwyższego uznania. Niech przyszłe długie lata życia małżeńskiego upływają Wam w zdrowiu i szczęściu.

Małgorzata Fedorowiat-Nowacka
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego  Czaplinku