Archiwum

13.04.2021
Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Czaplinku.
Informujemy, że w najbliższym czasie odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Czaplinku. - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 15.04.2021 r., godz. 15.00 Temat posiedzenia: rozpatrzenie petycji.    
SYRENA
09.04.2021
Trening uruchamiania syren
Komisja Rady Miejskiej
09.04.2021
Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Czaplinku
doraźna Komisja Statutowa 12.04.2021 r., godz. 16.00 Temat posiedzenia: opracowanie Statutu Gminy Czaplinek. 
08.04.2021
Uwagi do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Otwórzmy Serca" na rok 2021 - tryb pozakonkursowy
O g ł o s z e n i e o złożeniu oferty w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Przekreślony kran oznaczający brak wody
06.04.2021
OGŁOSZENIE ZGK
ZGK w Czaplinku Sp. z o.o. informuje, iż w związku z pracami modernizacyjnymi na SUW w m. Czarne Wielkie, w dniu 08.04.2021r. (czwartek) w godz. 8:00-14:00 wystąpi przerwa w dostawie wody.Dotyczy miejscowości: Czarne Wielkie, Sikory, Kuszewo, Stare Gonne.

Strony