23.12.2020

INFORMACJA

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. wprowadzono zakaz prowadzenia działalności polegający na prowadzeniu : basenów, aquaparków,  siłowni, klubów i centrów fitness oraz działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej. Zakaz ten obowiązuje do 17.01.2021r.

Jednocześnie informujemy, iż w hali widowiskowo – sportowej do 17 stycznia 2021 r. organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego w hali widowiskowo – sportowej jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku sportu zawodowego lub zawodów pobierających stypendium sportowe lub dzieci i młodzieży uczęszczającej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni zawiązek sportowy, które zostanie potwierdzone dokumentem wystawionym przez podmiot opłacający stypendium albo polski związek sportowy.

Burmistrz Czaplinka

Marcin Naruszewicz