25.01.2021

Informujemy, że od 1 września 2020 roku ulegają zmianie terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi !

zmiana terminów płatności za odpady

Urząd Miejski w Czaplinku przypomina o zmianie terminów płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Czaplinku nr XXII/194 /2020 z dnia 02 lipca 2020 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Płatności należy dokonywać w następujących terminach:

  • za wrzesień do dnia 25 września,
  • za październik do dnia 25 października,
  • za listopad do dnia 25 listopada,
  • za grudzień do dnia 25 grudnia,
  • za styczeń 2021 roku do 25 stycznia itd.

Wysokość opłat pozostaje bez zmian.