05.01.2021

Numery alarmowe

Szanowni Mieszkańcy
w okresie
wolnym od pracy w pilnych sprawach prosimy kontaktować się z podanymi poniżej numerami telefonów:

 

  1. Sprawy dotyczące USC -  Kierownik USC tel. 665 777 711
  2. Drogownictwo tel. 665 777 710
  3. Awaria sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej tel. 94-375-55-37, 697 776 690
  4. Pogotowie gazowe tel. 992
  5. Pogotowie energetyczne tel. 991

DYŻURY:

  1. Policja  tel. 997
  2. Pogotowie Ratunkowe tel.  999
  3. Straż Pożarna tel. 998
  4. Centrum Powiadamiania Ratunkowego – tel.  112