30.11.2020

Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Czaplinku.

- doraźna Komisja Statutowa
01.12.2020 r., godz. 16.00

Temat posiedzenia: opracowanie Statutu Gminy Czaplinek.  

Autor: 
Anna Burdziuk - inspektor ds. obsługi RM