10.02.2021

Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Czaplinku.

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
11.02.2021 r., godz. 8.00

Temat posiedzenia: rozpatrzenie petycji. 

 

 

 

Autor: 
Anna Burdziuk - inspektor ds. obsługi RM