10.08.2020

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek

mapa gminy

Szanowni Państwo informujemy, że w dniach od 1 lipca do 31 sierpnia  br. można zapoznać się z wyłożonym do publicznego wglądu projektem STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZAPLINEK.

               Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza Czaplinka z dnia  24 czerwca 2020 r.  

  • okres wyłożenia do publicznego wglądu: od 1.07.2020 r. do 31.08.2020 r.
  • termin przeprowadzenia dyskusji publicznej: 31.08.2020 r. godz. 12.00.
  • termin składania uwag do projektu studium: do 21.09.2020 r.

              Mając na uwadze sytuację w kraju dokument ten został udostępniony Państwu do wglądu na  okres 2 miesięcy co mamy nadzieję, pozwoli na  spokojne zapoznanie się każdej zainteresowanej osobie z jego treścią.

               Projekt  studium udostępniony jest  również w wersji elektronicznej, zachęcamy do skorzystania z tej  formy zapoznania się z opracowywanym dokumentem.

               Jeśli jednak ktoś z Państwa chciałby zapoznać się z wersją  papierową  prosimy o umówienie  swojej wizyty telefonicznie 094 372 62 09 lub 094 372 62 59.

               Jednocześnie informujmy, że w urzędzie obowiązują zasady bezpieczeństwa tj. osoby wchodzące do urzędu powinny  mieć zakryte usta i nos.