07.01.2021

Tadeusz Świergosz - wspomnienie

Fotografia Tadeusza Świergosza

Urodzony 18.12.1937 roku w Budzyniu. Szkołę Podstawową kończy w rodzinnym mieście. W niedalekim Rogoźnie uczęszcza do Liceum Pedagogicznego. Pierwsza praca to Szkoła Podstawowa w Pile. W latach 1959-1962 kończy zaocznie Studium Nauczycielskie w Poznaniu.

W roku 1963 rozpoczyna pracę w Czaplinku i tym samym wiąże się ze szkolnictwem zawodowym na blisko 20 lat. Ten okres aktywności zawodowej Tadeusza Świergosza można podzielić na dwa etapy: przez 9 lat pełni funkcję kierownika internatu, a przez następnych 10 pracuje jako dyrektor. 

Kadencja kierownika internatu przyniosła wiele zmian: wyremontowano pokoje mieszkalne, toalety, umywalnie, później przyszedł czas na wymianę pieców kaflowych na centralne ogrzewanie. Zagospodarowano teren wokół internatu.

W czasie pełnienia funkcji kierownika internatu Tadeusz Świergosz kończy studia na WSP w Opolu na wydziale filologiczno – historycznym. W roku 1972 roku Wacław Mirowicz  (pierwszy dyrektor w powojennej historii szkoły po 42 latach pracy pedagogicznej) odchodzi na emeryturę. Jego następcą zostaje Tadeusz Świergosz.

Z inicjatywy nowego dyrektora 13 stycznia 1973 r. zawiązano społeczny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej. Na jubileusz 25-lecia szkoły w 1974 roku sala była już gotowa.  W internacie szkoły następują kolejne modernizacje: dwa budynki mieszkalne zostały połączone łącznikiem, a do nich dobudowano stołówkę z pełnym zapleczem kuchennym. Równolegle prowadzono prace budowlane, mające na celu połączenie nowej sali gimnastycznej z budynkiem głównym szkoły. Rezultatem tych prac był tzw.  łącznik, w którym na piętrze znajdowały się trzy izby lekcyjne, a na parterze pomieszczenia biblioteczne i administracyjne. Remont nie ominął także warsztatów szkolnych. W latach 80.  wymagały modernizacji i przystosowania do nowych potrzeb (stolarz, ślusarz, kowal, monter podzespołów elektronicznych).

W roku 1976 powstaje Szkoła Przysposobiająca do Zawodu (pierwsza tego typu placówka w województwie koszalińskim). Ponadto ZSZ przyporządkowany zostaje Międzyszkolny Ośrodek Sportów Wodnych. W wyniku współpracy z Telkom – Telcza rozpoczęto kształcenie w zawodzie monter podzespołów elektronicznych, a w roku szkolnym 1978/1979 przyjęto pierwszych uczniów do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej (w zawodzie stolarz).

W 1976 roku Tadeusz Świergosz kończy studia podyplomowe – Organizacja i Zarządzanie Oświatą.

4 września 1979 roku z okazji jubileuszu 30–lecia, ZSZ w Czaplinku otrzymał imię Stefana Czarnieckiego oraz sztandar. Inicjatorem utworzenia komitetu był ówczesny dyrektor szkoły Tadeusz Świergosz. On także miał największe zasługi w przedsięwzięciu nadania szkole imienia. Dodatkowo z okazji jubileuszu i w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju oświaty i wychowania szkoła została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W roku 1982 Tadeusz Świergosz odchodzi na emeryturę.

W swojej pracy pedagogicznej był wielokrotnie odznaczany medalami m.in.:

- nagroda I stopnia Ministerstwa Oświaty i Wychowania za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej,

- nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania,

- odznaki honorowe „za zasługi w rozwoju województwa koszalińskiego”,

- medalem „zasłużony dla miasta Czaplinka”.

Tadeusz Świergosz zmarł 13.12.2020 roku w wieku 83 lat.

W oczach współpracowników i przyjaciół na zawsze pozostanie jako: świetny organizator, wyróżniający się pedagog, człowiek wykazujący się wyjątkowymi inicjatywami, nauczyciel z prawdziwą pasją. Dla najbliższych kochający ojciec, najwspanialszy dziadek na świecie.

Autor: Wioletta Cylkowska