07.04.2021

Wyniki konkursu ofert na wybór operatora projektu - regrantingu

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 52/2021 Burmistrza Czaplinka z dnia 7 kwietnia 2021 r. zostały ogłoszone wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r., na wybór operatora projektu (regrantingu) na zadanie publiczne w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2021 r. na terenie Gminy Czaplinek. Zarządzenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej lub do pobrania poniżej.

Autor: Katarzyna Kibitlewska – Kierownik Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji