13.01.2021

WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ GMINY CZAPLINEK W 2021 R.

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 9/2021 Burmistrza Czaplinka z dnia 13 stycznia 2021 r. zostały ogłoszone wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czaplinek w 2021 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, które są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

W przypadku gdy kwota przyznanej dotacji jest różna od wnioskowanej, należy zaktualizować opis poszczególnych działań, harmonogram oraz kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania. Ponadto należy zaktualizować termin realizacji zadania (zgodnie z regulaminami konkursów "Realizacja zadania przewidziana jest w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r., ale nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy na realizację zadania oraz złożyć  oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym wraz z podaniem numeru rachunku bankowego. Wskazane dokumenty należy dostarczyć do Biura Referatu Sportu i Rekreacji w Czaplinku ul. Wałecka 49.

Wuniki w zakładce do pobrania.

Autor: Janina Gąszcz - RSiR