28.05.2021

Wyrzucamy graty z chaty!

Punkt odbioru to miejsce, do którego mieszkańcy miasta i gminy Czaplinek mogą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddać wytworzone przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne.
 
Punkt zlokalizowany jest przy ul. Leśników 3 (przy Strudze Czaplineckiej) i czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.00 do 15.00, oraz w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godzinach od: 8.00 do 12.00, tel. 094-375-50-13.

W Punkcie przyjmowane są następujące odpady komunalne:
•    tekstylia (zapakowane w worku);
•    papier;
•    tworzywa sztuczne;
•    szkło opakowaniowe;
•    odpady zielone;
•    zużyte baterie i akumulatory;
•    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
•    meble i inne odpady wielkogabarytowe;
•    odpady budowlane i rozbiórkowe;
•    zużyte opony.
Odpady dostarczane do Punktu przyjmowane są tylko i wyłącznie od osób zamieszkałych na terenie nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta i gminy Czaplinek.
Nie będą przyjmowane odpady w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli pochodzą one z działalności gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarki odpadami!
W naszej gminie niestety cały czas dochodzi do  porzucania śmieci w lasach, na łąkach, nieużytkach, plażach lub w innych publicznych miejscach. Na dzikie wysypiska, trafiają elektrośmieci, odpady komunalne i budowlane. W związku z powyższym Burmistrz Czaplinka apeluje do wszystkich mieszkańców o niezaśmiecanie środowiska i korzystanie z Punktu odbioru.

Autor: 
Anna Kwacz - podinspektor ds. gosp. odp.