Ruiny zamku Drahim z zewnątrz
Ruiny zamku Drahim w Starym Drawsku

     Górujące nad Starym Drawskiem ruiny zamku przypominają o odległej i wspaniałej historii tego miejsca i przywodzącą na myśl czasy, gdy zamek był pełen rycerzy i rozlegało się wokół rżenie koni, a w Drahimiu rezydował polski starosta.

Dziecko pokonujące przeszkadę w parku linowym
Park linowy Linolandia

Do dyspozycji są 3 trasy o różnym stopniu trudności oraz różnej wysokości (od 1 m wysokości do 11 m wysokości). Każda z tras stanowi wysokościowy system platform i przeszkód linowych zainstalowanych na drzewach.

Pałac Siemczyno

     W dużym, liczącym około 3,4 ha, założonym jeszcze w latach 30-tych XVIII wieku, parku, składającym się z dębów, lip, klonów, świerków, kasztanowców, pięknej grabowej alei, kryje się największy i najpiękniejszy w okolicach Czaplinka pałac.

Warsztaty w kuźni ceramicznej
Kuźnia ceramiczna w Siemczynie

W miejscowości Siemczyno na terenie Pałacu obok remizy strażackiej na stałe zagościła już Kuźnia Ceramiczna, w której prowadzone są warsztaty ceramiczne indywidualne oraz grupowe.

Zapecek z zewnątrz
Żelisławski Zapiecek

     Żelisławie to niewielka wieś położona kilka km na zachód od Czaplinka. Działa w niej Stowarzyszenie Miłośników Żelisławia "Zapiecek", od kilku lat realizujące projekt, w ramach którego promowane są tradycyjne zawody, m.in. tkactwo.

Strony