Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Nauczyciel jest przechodniem pytanym o drogę, czyli kimś, kto może udzielać jedynie wskazówek.

O tym jak i gdzie dojść – musi zdecydować sam uczeń.”


George Bernard Shaw         

 

            Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku jest szkołą dla uczniów, którzy drogą wytężonej pracy pragną w pełni wykorzystać swoje możliwości we wszystkich wymiarach: intelektualnym, społecznym oraz moralnym.

            Ważna jest dla nas życzliwa, przyjazna atmosfera, partnerstwo we współpracy, wzajemny szacunek i respektowanie zasad demokracji. Zmierzamy do wychowania człowieka szanującego wolność i sprawiedliwość, odpowiedzialnego za siebie i innych, kierującego się w życiu prawdą, człowieka otwartego na kształcenie się przez całe życie, aktywnego, zaradnego i przedsiębiorczego, ciekawego świata. Wychowujemy w duchu patriotyzmu, humanizmu, tolerancji, wolności sumienia i szacunku dla pracy.

            Zakładamy wysoki poziom nauczania gwarantujący naszym absolwentom sukces na dalszym etapie kształcenia, rodzicom – zadowolenie, nauczycielom – satysfakcję.

            Pragniemy zapewniać w szkole warunki sprzyjające wzrastaniu młodych w miłości do rodziny oraz małej i wielkiej ojczyzny; uczyć dialogu, tolerancji i odkrywania sensu życia.

 Rekrutacja 2020/2021

U l o t k a  do pobrania.

ZSP Czaplinek na YouTube

Podanie on-line - formularz

Kod QR do podania on-line ZSP w Czaplinku:

Kod QR do podania on-line ZSP w Czaplinku

 

 Dyrektor ZSP w Czaplinku       

Małgorzata Głodek          

 

Dyrektor ZSP