Posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Czaplinku

Informujemy, że w dniu 18 sierpnia 2022 r. o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Miejskiego
w Czaplinku, przy ul. Rynek 6, odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Budżetu.  

Temat posiedzenia:
1.    Zapoznanie się z wykonaniem budżetu Gminy Czaplinek za I półrocze 2022 r.
2.    Sprawy bieżące.