Aktualności

Jarmark bożonarodzeniowy w Marlow
16.12.2019
Jarmark Bożonarodzeniowy w niemieckim mieście partnerskim Marlow
14 grudnia br. Burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Czaplinku Michał Olejniczak oraz przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Siemczynie „Siemczynianki” uczestniczyli w Jarmarku Bożonarodzeniowym w niemieckim mieście partnerskim Marlow.
16.12.2019
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy Czaplinek w 2020 roku
I. Informacje ogólne
Konkursy ofert
16.12.2019
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w 2020 roku
Informujemy, że Zarządzeniem Nr 114/2019 Burmistrza Czaplinka z dnia 29 listopada  2019 r. zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
14.12.2019
Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Czaplinku.
Informujemy, że w najbliższym czasie odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Czaplinku. - Komisja Organizacyjna, Rozwoju i Infrastruktury Gminy Czaplinek20.12.2019 r., godz. 15.00 Tematy posiedzenia: Omówienie materiałów na XVI Sesję Rady Miejskiej. Sprawy bieżące.    
UM
14.12.2019
K o m u n i k a t
27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracyw Urzędzie Miejskim w Czaplinku Szanowni Mieszkańcy, zgodnie z zarządzeniem nr 21/U/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku Burmistrza Czaplinka - 27 grudnia 2019 roku będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Czaplinku .

Strony