Burmistrz Czaplinka z życzeniami u ratowników medycznych | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Burmistrz Czaplinka z życzeniami u ratowników medycznych

13 października 2021 r. Burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz odwiedził Zespół Ratownictwa Medycznego w Czaplinku z okazji Dnia Ratownika Medycznego. Życząc udanych akcji ratunkowych oraz radości i satysfakcji jaką daje możliwość ratowania życia ludzkiego przekazał oficjalne życzenia i drobny upominek ratownikom pełniącym dyżur.  W imieniu mieszkańców Burmistrz podziękował ratownikom za pełnienie misji.

Autor: Katarzyna Kibitlewska - kierownik Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji