Mieszkania | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Mieszkania

Komisja Mieszkaniowa

Komisja Mieszkaniowa została powołana przez Burmistrza Czaplinka Zarządzeniem Nr 134/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r.

W skład Komisji Mieszkaniowej Burmistrza Czaplinka wchodzą:

  • Marian Zalipski - Przewodniczący,
  • Czesława Narewska -  Członek,
  • Marzena Kowalska - Członek,
  • Helena Mierzejewska - Członek,
  • Danuta Sobkowska - Członek,
  • Mieczysław Smyk - Członek.

Komisja Mieszkaniowa zobowiązana jest do aktualizacji list osób uprawnionych do ubiegania się o przydział lokalu komunalnego/socjalnego dwa razy do roku do 31 marca, oraz 30 września każdego roku, oraz do opiniowania wniosków o zawarcie umowy najmu na lokal mieszkalny zgodnie z kryteriami zawartymi w uchwale Nr XXVIII/259/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czaplinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 3 lutego 2017 r., poz. 595).