Policja | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Policja

KOMISARIAT POLICJI W CZAPLINKU INFORMUJE

Komisariat Policji w Czaplinku – ul. Drahimska 78, 78-550 Czaplinek
Telefony: 47 78 486 30 lub 47 78 48 650

Pogotowie Policyjne (dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pom.): 997, lub 112 z telefonu komórkowego

Komendant Komisariatu Policji w Czaplinku – p.o. asp. szt. Szymon Lipski
(przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 11:00 do 15:00)

 • Dzielnicowy rejonu służbowego nr I  - st. sierż. Joanna Szastko - tel.  571 323 743
 • Dzielnicowy rejonu służbowego nr II - st. sierż. Grzegorz Olszewski - tel. 571 323 741
 • Dzielnicowy rejonu służbowego nr III - asp. sztabowy Artur Antoniak - tel.  571 323 742

Dzielnicowi dostępni są pod numerami komórkowymi w godzinach służby. W przypadku wyłączonego telefonu proszę o zostawienie wiadomości SMS z prośbą o kontakt.

KOMISARIAT POLICJI W CZAPLINKU OSTRZEGA I RADZI

W ostatnim czasie z naszym mieście plagą stają się kradzieże i włamania, w tym kradzieże rowerów, oraz drobnego mienia pozostawionego bez należytej opieki, kradzieże różnego rodzaju odpadów metalowych, włamania do samochodów, przydomowych komórek, piwnic, szop i altanek na ogrodach działkowych. Równie uciążliwym stają się dewastacje i niszczenie mienia, takiego jak ławki przy blokach, w parku i na promenadzie, kosze na śmieci, witryny ogłoszeniowe, domofony, drzwi wejściowe do obiektów. Czy robisz wszystko, aby nie stać się ofiarą złodziei, lub chuliganów? Jeżeli będziesz przestrzegać poniższych rad z znacznym stopniu zniwelujesz ryzyko, że staniesz się ofiarą przestępstwa.

 • Reaguj na rodzące się zło, demoralizację, przemoc i zwykłe chamstwo, pijaństwo, narkomanię, dewastację mienia tak publicznego jak i prywatnego. Widzisz zło „nie chowaj głowy w piasek” i „nie odwracaj się plecami”, zatelefonuj do najbliższego Komisariatu, lub na bezpłatny numer alarmowy pogotowia policyjnego i nawet anonimowo przekaż informację o zauważonym przestępstwie, lub wykroczeniu.
 • Coraz częściej sprawcami są ludzie młodzi z Twojej najbliższej okolicy, często nieletni. Są to zarówno dzieci z rodzin patologicznych, ale też i tzw. porządnych domów. Tylko szybka reakcja na zło pozwala na skuteczne przeciwdziałanie i ewentualne zapobieżenie popełnianiu tych czynów w przyszłości.
 • Sprawuj zawsze opiekę i nadzór nad poczynaniami własnego dziecka. Staraj się kontrolować gdzie chodzi, jak spędza czas, z kim się spotyka? Rozmawiaj z dzieckiem o problemach i zagrożeniach. Wpajaj dziecku wartości których na pewno nie pozna na „podwórku”, takich jak poszanowanie drugiego człowieka, jego życia i zdrowia, a także rzeczy materialnych. Mówiąc o nieletnich sprawcach czynów karalnych stwierdzić należy, że to właśnie my dorośli jesteśmy odpowiedzialni za wychowanie naszych dzieci, gdyż może się okazać, że w wyniku naszych zaniedbań wychowawczych doprowadzimy do tego, że narzekając na czyny i zachowania dzieci i młodzieży, narzekamy sami na siebie.
 • Pamiętaj, że odwracając głowę tracą wszyscy, gdyż zdewastowane mienie publiczne jest naprawiane z wspólnych funduszy, szerzenie się pijaństwa i narkomani naraża wszystkie dzieci (i nie tylko) na wciągnięcie z nałóg, szerzenie się chuligaństwa i nasilenie pobić powoduje obawy wszystkich mieszkańców przed wyjściem z domu w godzinach wieczorowo-nocnych. Wystąpienie któregokolwiek z Tych zjawisk powoduje znaczący spadek poczucia bezpieczeństwa publicznego i co z tym idzie komfortu w miejscu zamieszkania.
 • W przypadku dokonania na Twoją szkodę przestępstwa, lub wykroczenia (jak też na szkodę innych osób) zapamiętaj jak najwięcej szczegółów dotyczących wyglądu sprawców i kierunku ich ucieczki, jeżeli możesz ustal świadków zdarzenia i przekaż ich dane policji, powiadom policję o zdarzeniu i posiadanych informacjach jak najszybciej.
 • Tylko wspólne działania pozwolą na przeciwdziałanie szerzeniu się przestępczości. Pamiętaj, że praca Policji w największej mierze opiera się na uzyskanych informacjach właśnie od mieszkańców, co pozwala na eliminowanie ze społeczeństwa wielu przestępców. Odbywanie przez nich kar pozbawienia wolności wpływa wymiernie na ilość popełnianych czynów. Dlatego też w wyniku wspólnych zdecydowanych działań każdy z Was może w sposób realny przyczynić się do skutecznego zapobiegania przestępczości i poprawy bezpieczeństwa w swoim miejscu zamieszkania.
 • Chcąc uniknąć kradzieży pojazdu, lub przedmiotów z jego wnętrza parkuj samochód tylko w miejscach naturalnie utrudniających dokonanie przestępstwa, a więc w miejscach dobrze oświetlonych, o dużym natężeniu ruchu pieszych, oraz w miarę możliwości widocznych z okna Twojego domu, lub mieszkania, itp. Ryzyko kradzieży czy włamania będzie na pewno mniejsze.
 • Pozostawiając samochód bez opieki zabierz z jego wnętrza pieniądze, dokumenty i inne cenne przedmioty. Nawet przedmioty małej wartości mogą sprowokować ewentualnego złodzieja. Wysiadając natomiast z samochodu choćby na chwilę zabierz ze sobą kluczyki, zablokuj kierownicę, zamknij wszystkie drzwi i okna, oraz włącz alarm.
 • Jeżeli zostawiasz swój rower nawet na krótka chwilę – zabezpiecz go. Zostawiając rower (wózek, rolki, deskorolkę, itp.) na noc pamiętaj, że klatka schodowa, nawet jeżeli jej część jest zabezpieczona kratą lub drzwiami z domofonem, nie jest dobrą schowkiem. Zostawiając natomiast te przedmioty w piwnicy, komórce, garażu, czy nawet na balkonie zabezpiecz je dodatkowo – to zawsze utrudnienie dla złodzieja mogące go skutecznie zniechęcić.
 • Pamiętaj, że stosowanie jednocześnie kilku systemów zabezpieczeń uchroni Twoje mienie, gdyż jest to sposób skutecznie odstraszający i zniechęcający potencjalnych przestępców.
 • Wśród ludzi z Twojego otoczenia obok ludzi uczciwych mogą znaleźć się również także nieuczciwi, dlatego też zadbaj o zabezpieczenie każdego mienia przed dostępem osób trzecich. O swoje bezpieczeństwo powinieneś zadbać przede wszystkim sam. Żadna Policja świata, jak też agencja ochrony mienia nie zastąpi Ciebie w tej dziedzinie.
 • Techniczne systemy alarmowe to bardzo pożądane rozwiązania i jak najbardziej polecamy ich stosowanie, czasami jednak przekraczają barierę finansową przeciętnego człowieka. Zadbaj o przywrócenie tradycyjnych, przyjaznych stosunków sąsiedzkich, gdyż zaufany sąsiad jest niejednokrotnie lepszy od najlepszych systemów alarmowych, nawet choćby był trochę wścibski. Zbliżenie się do siebie sąsiadów, bliższe poznanie wyklucza anonimowość, nieznajomość i obojętność, rodzi natomiast poczucie solidarności i wspólnoty.
 • Poza domem swój portfel, torebkę, dokumenty, czy też klucze od mieszkania w miarę możliwości miej zawsze przy sobie i nie pozostawiaj tych przedmiotów bez opieki.
 • Pamiętaj o tym, że osoba samotna to łatwy cel dla napastnika. Jeżeli tylko możesz nie poruszaj się samotnie, a zwłaszcza późnymi porami, oraz w miejscach ustronnych, bezludnych i nie oświetlonych.
 • Publicznie nie afiszuj się, że posiadasz przy sobie pieniądze, lub inne wartościowe przedmioty. Nie opowiadaj przypadkowym ludziom, lub w miejscach publicznych o posiadanym przez Ciebie majątku (samochodzie, wyposażeniu mieszkania, itp.)

WYKAZ  MIEJSCOWOŚCI OBSŁUGIWANYCH PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH DZIELNICOWYCH

Rejon służbowy nr I – st. sierż. Joanna Szastko
obejmuje :

 • miasto Czaplinek

Rejon służbowy nr II – st. sierż. Grzegorz Olszewski
obejmuje miejscowości :

 • Broczyno
 • Byszkowo
 • Cichorzecze
 • Głęboczek
 • Kamienna Góra
 • Kosin
 • Łąka
 • Machliny
 • Miłkowo
 • Motarzewo
 • Niwka
 • Nowa Wieś
 • Pławno
 • Piaseczno
 • Piekary
 • Psie Głowy
 • Rzepowo
 • Siemczyno
 • Stare Kaleńsko
 • Stare Piekary
 • Studniczka
 • Turze
 • Trzciniec
 • Wełnica
 • Wrześnica
 • Żelisławie

Rejon służbowy nr III – asp. sztabowy Artur Antoniak
obejmuje miejscowości :

 • Brzezinka
 • Czarne Małe
 • Czarne Wielkie
 • Drahimek
 • Karsno
 • Kluczewo
 • Kołomąt
 • Kuszewo
 • Kuźnica Drawska
 • Łysinin
 • Łazice
 • Nowe Drawsko
 • Ostroróg
 • Prosino
 • Prosinko
 • Sikory
 • Stare Drawsko
 • Stare Gonne
 • Sulibórz
 • Zdziersko
 • Żerdno     

 
Autor:
Zbigniew Krasoń