Komunikat | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Komunikat

KOMUNIKAT GMINNEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO w CZAPLINKU

W celu odpowiednio wczesnego podejmowania działań, stosownie do zagrożeń Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Czaplinku prosi mieszkańców Miasta i Gminy Czaplinek o zgłaszanie zdarzeń wynikających z w/w sytuacji pogodowych o awariach i niebezpiecznych zdarzeniach (brak energii, brak wody, wypadki, pożary, nieprzejezdne drogi) do osób kompetentnych i upoważnionych przez Burmistrza Czaplinka do całodobowego przyjmowania w/w zgłoszeń:

Krzysztof Czubak – podinspektor d/s zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i OC
  • tel. służbowy: 94 372 62 13 - w godzinach urzędowania
  • tel. kom.: 665 777 712 - po godzinach pracy
Zbigniew Witasek - inspektor d/s drogownictwa
  • tel. służbowy: 94 372 62 47 - w godzinach urzędowania
  • tel. kom.: 665 777 710 - po godzinach pracy
Mieczysław Smyk – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  • tel. służbowy: 94 372 62 36 - w godzinach urzędowania
  • tel. kom.: 665 777 704 - po godzinach pracy
Adam Czernikiewicz – inspektor gospodarki wodnej i ochrony p.poż.
  • tel. służbowy: 94 372 62 49 - w godzinach urzędowania
  • tel. kom.: 665 777 708 - po godzinach pracy

Podajemy również dane teleadresowe Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Drawsku Pomorskim jako wiodącego ogniwa systemu ostrzegania i alarmowania ludności oraz zbierania informacji na obszarze powiatu drawskiego:
 
w godzinach pracy telefon dyżurny 94 363 07 87, fax 94 363 07 87
e-mail: kryzys@powiatdrawski.pl

po godzinach pracy telefon dyżurny 94 363 22 17, fax 94 363 22 17
e-mail: psk@strazdrawsko.pl

lub na bezpłatny numer 112