Władze miasta | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Władze miasta

Marcin Naruszewicz

Marcin Naruszewicz

Burmistrz Czaplinka
burmistrz [at] czaplinek.pl
Małgorzata Fedorowiat-Nowacka

Małgorzata Fedorowiat-Nowacka

Zastępca Burmistrza
z-ca.burmistrza [at] czaplinek.pl
Jolanta Skonieczna

Jolanta Skonieczna

Sekretarz Gminy
sekretarz [at] czaplinek.pl
Izabela Koremba

Izabela Koremba

Skarbnik Gminy
skarbnik [at] czaplinek.pl