Zasady korzystania z logo Szwajcarii Połczyńskiej | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Zasady korzystania z logo Szwajcarii Połczyńskiej

Zachęcamy lokalnych usługodawców oraz producentów do firmowania swoich produktów marką Szwajcaria Połczyńska.

Szczegóły w tej sprawie określone zostały w zarządzeniu Nr 18/2023 Burmistrza Czaplinka z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie logo Szwajcarii Połczyńskiej oraz zasad i zakresu jego stosowania.

Uzyskanie zgody na używanie logo wymaga uprzedniego złożenia wniosku do Burmistrza Czaplinka.