Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Zgodnie z ustawą z dnia w 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 294) od dnia 1 stycznia 2016 r. w Powiecie Drawskim zapewniony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej.
W  roku 2019 ( od stycznia do sierpnia)  z nieopłatnej pomocy prawnej skorzystało ogółem 287 osób.
18 września 2020 r.  Zarząd Powiatu Drawskiego zatwierdził usytuowanie punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacje w 2020 roku.

W 2020 roku na terenie Powiatu Drawskiego dwa punkty darmowej pomocy prawnej, zostaną usytuowane pod następującymi adresami:

  • Punkt nr 1 : w siedzibie  Starostwa  Powiatowego, pokój nr 204 na II piętrze,  Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie – nieodpłatna pomoc prawna oraz mediacje;
  • Punkt nr 2: w siedzibie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, pokój nr 1 na parterze, ul. Wałecka 57, 78-550 Czaplinek – nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacje.

Więcej informacji na temat darmowej pomocy prawnej  znajduje się na stronie www.powiatdrawski.pl - zakładka Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz na stronie bip.powiatdrawski.pl - zakładka Nieodpłatna Pomoc Prawna.