Elektrośmieci | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Elektrośmieci

Każdy z nas jest posiadaczem elektroodpadów.

- CO Z NIMI ZROBIĆ ?

Każdy mieszkaniec Gminy Czaplinek jest posiadaczem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Obecnie trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie gospodarstwa domowego bez tego typu urządzeń. Ze względu na szybki rozwój technologii oraz spadek cen tych artykułów, często dokonujemy ich wymiany, produkując tym samym tzw. elektroodpady.

Elektroodpadami nazywamy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, czyli wszelkie duże i małe sprzęty RTV i AGD: telewizory, piloty, komputery, myszki, pralki, roboty kuchenne, itp. Jak zatem powinniśmy postępować z tymi odpadami?

Zepsuty, niepotrzebny sprzęt powinien być przekazany do specjalnych punktów odbioru. Związane jest to z występowaniem dużej ilości substancji niebezpiecznych w tych odpadach. Dlatego należy zdać sobie sprawę z faktu, że tylko selektywne zbieranie i oddawanie elektroodpadów pozwoli chronić środowisko, a przede wszystkim życie i zdrowie mieszkańców. Zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i zapisach w niej zawartych Gmina Czaplinek stworzyła punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jest on dostępny dla wszystkich mieszkańców gminy. Gmina prowadzi również zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w formie wystawek.

Wejście w życie ustawy  pozwoliło dostosować system zbiórki elektroodpadów do potrzeb mieszkańców. Ułatwienie dostępu do punktów zbiórki ma na celu zwiększenie skuteczności zbiórki zużytych sprzętów i urządzeń, nawet tych najmniejszych. Dzięki właściwemu postępowaniu w zakresie gospodarowania tym rodzajem odpadów polepszy się jakość środowiska, a tym samym w efekcie długofalowym życia mieszkańców.

Zarówno posiadacz elektroodpadów, jak również ich sprzedawcy mają określone obowiązki:

  • Obowiązkiem użytkownika sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest oddanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego podmiotowi zbierającemu zużyty sprzęt.
  • Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy jest obowiązany przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

Często zastanawiamy się jak zakwalifikować zużyte, niepotrzebne artykuły AGD i RTV występujące w gospodarstwie domowym. Wyróżniamy następujące grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

  • wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: chłodziarki, zamrażarki, pralki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne i urządzenia klimatyzacyjne,
  • małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: odkurzacze, żelazka, tostery, zegary i zegarki, wagi,
  • sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny: komputery, kalkulatory, telefony,
  • sprzęt audiowizualny: odbiorniki radiowe i telewizyjne, sprzęt wideo, instrumenty muzyczne,
  • zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy,
  • przyrządy medyczne, z wyjątkiem skażonych produktów.