Informacje o PSZOK | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Informacje o PSZOK

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH CO TO JEST  I GDZIE SIĘ ZNAJDUJE?

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, do którego mieszkańcy miasta i gminy Czaplinek mogą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddać wytworzone przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne.

PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Leśników 3 (przy Strudze Czaplineckiej) tel. 094 375 50 13 - czynny:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.00 do 15.00

W PSZOK-u przyjmowane są następujące odpady komunalne:

 • papier;
 • tworzywa sztuczne;
 • szkło opakowaniowe;
 • odpady zielone;
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe;
 • zużyte opony.

Odpady dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są tylko i wyłącznie od osób zamieszkałych na terenie nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta i gminy Czaplinek.

PSZOK nie przyjmuje odpadów w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli pochodzą z działalności gospodarczych w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarki odpadami.

Oddający odpady do PSZOK-u ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w kontenerach.