Udostępnianie aktów normatywnych | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Udostępnianie aktów normatywnych

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Urząd Miejski w Czaplinku udostępnia nieodpłatnie do powszechnego wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego następujące zbiory:

 1. Dziennika Ustaw;
 2. Monitora Polskiego;
 3. Dziennika Urzędowego Województwa Zachodniopomorskiego;
 4. aktów prawa miejscowego.

Dostęp do powyższych zbiorów aktów w postaci elektronicznej oraz do pobrania w formie dokumentu elektronicznego zapewnia Referat Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Promocji przy ul. Rynek 1, w godzinach pracy, tj.:

 • od poniedziałku do środy w godz. 7.00 – 15.00;
 • w czwartki w godz. 7.00 – 16.00;
 • w piątki w godz. 7.00 – 14.00.
 • 1 – 3 maja od godz. 10.00 do 14.00.

od lipca do sierpnia:

 • od poniedziałku do piątku: od godz. 7.00 – do 18.00;
 • sobota: od godz. 10.00 do 16.00;
 • niedziela: od godz. 10.00 do 14.00.

Zgodnie z życzeniem interesanta akty normatywne lub inne akty prawne mogą być drukowane. Wydawanie wydruków aktów normatywnych lub innych aktów prawnych jest odpłatne na zasadach określonych w zarządzeniu Nr  47/2013 Burmistrza Czaplinka z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia ceny arkuszu aktu normatywnego lub innego aktu prawnego udostępnianych do wglądu w Urzędzie Miejskim w Czaplinku.

Poniżej wysokość opłat za cenę arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego:

 1. czarno-białego w formacie:
  A-4 - 0,10 zł/strona,
  A-3 - 0,20 zł/strona,
 2. kolorowego w formacie:
  A-4 - 0,20 zł/strona,
  A-3 - 0,40 zł/strona.

Do ustalenia wysokości opłaty należnej za wydruk oraz wydania wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych zobowiązani są pracownicy Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku, przy ul. Rynek 6 w godzinach pracy, tj.:

 • od poniedziałku do środy w godz. 7.00 – 15.00;
 • w czwartki w godz. 7.00 – 16.00;
 • w piątki w godz. 7.00 – 14.00.

Udostępnienie wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego następuje po przedstawieniu dowodu wpłaty lub potwierdzenia przelewu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Czaplinek:  
PBS Czaplinek  Nr: 86 8581 1027 0400 0505 2000 0003

Autor:
Zbigniew Krasoń