Orlik | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Orlik

„Moje Boisko – Orlik 2012” - historia


Aby w pełni zaspokoić potrzeby naszego społeczeństwa w zakresie dostępu do bazy sportowej na odpowiednim poziomie ówczesne władze miasta przystąpiły do programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, który był istotnym punktem strategii Rządu odnośnie rozwoju infrastruktury sportowej. Głównym założeniem Programu było nieodpłatne udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w celu umożliwienia aktywnego uprawiania sportu, kształtowania postaw prorozwojowych oraz popularyzacji aktywnego stylu życia, a więc zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką. Projekt pn. „Budowa boisk sportowych Orlik 2012 w Czaplinku wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową wewnętrznej drogi dojazdowej” realizowany został w latach od 22.07.2010 r. do 07.09.2011 r. i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPZP.07.02.00-32-011/09-00 z dnia 20.02.2010 roku.

Projekt ten zrealizowany został w obrębie terenu Szkoły Podstawowej przy ul. Wałeckiej 49 w Czaplinku, w pobliżu istniejącego budynku Hali Widowiskowo - Sportowej i na terenie boiska do piłki nożnej o nawierzchni gruntowej oraz na wewnętrznej drodze dojazdowej, która swój początek bierze od ul. Wałeckiej.

Koszt całkowity projektu wyniósł 2 130 000,94 zł, kwota dofinansowania 553 902,47 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 20072013 zgodnie z umową o dofinansowaniu nr UDA-RPZP.07.02.00-32-011/09-00 z dnia 20.02.2010 r.; 666 000,00 zł w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” zgodnie   z umowami zawartymi pomiędzy:

- Ministerstwem Sportu i Turystyki a Gminą Czaplinek zgodnie z umową na dofinansowanie inwestycji ze środków budżetowych nr 1810/1250/ORL/JJ/2010 z dnia 25.10.2010 r.,

- Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Czaplinek zgodnie z umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czaplinek nr WKEiS/III/P/8/2010 z dnia 05.07.2010 r.

 

W dniu 15 kwietnia 2011 r. odbyło się uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych i do użytku mieszkańcom gminy Czaplinek przekazany został obiekt składający się z boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą oraz boisko wielofunkcyjne do koszykówki, piłki ręcznej i siatkowej z nawierzchnią tartanową. Obiekt znajduje się w ogrodzeniu o wys. 4 m, jest oświetlony 8 masztami oświetleniowymi, wyposażony jest w bramki do piłki nożnej, konstrukcje do koszykówki, piłki siatkowej, bramki do piłki ręcznej i piłkochwyty. 

Uroczystości  otwarcia dokonał Burmistrz Czaplinka Adam Kośmider, a następnie gratulacje     z powodu wybudowania kompleksu sportowego składali goście zaproszeni, m.in. Prezes Zarządu Koszalińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej Grzegorz Maciejasz, Wójt Gminy Wierzchowo Jan Szewczyk i przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim oraz ościennych Gmin.

Przecięcia wstęgi nowego obiektu sportowego dokonali: Burmistrz Czaplinka poprzedniej kadencji Barbara Michalczik, Przewodniczący Rady Miejskiej w Czaplinku Bogdan Kalina, Prezes Zarządu KOZPN Grzegorz Maciejasz i Burmistrz Czaplinka Adam Kośmider. Symbolicznego pierwszego strzału do bramki, przy głośnym dopingu publiczności dokonali: Burmistrzowie - Barbara Michalczik, Adam Kośmidr, Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Kalina, Prezes Zarządu KOZPN Grzegorz Maciejarz, Proboszcz Czaplinka  Mirosław Kurkiewicz i Dyrektor Czaplineckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Janina Gąszcz.

W ramach tej uroczystości Burmistrz Czaplinka podziękował zasłużonym dla sportu i wręczył okolicznościowe statuetki. Wśród zasłużonych uhonorowani zostali: - sponsorzy: Andre Gerstner – Prezes Zarządu Kabel – Technik - Polska Sp. z o.o., Ireneusz Gacki – właściciel firmy IRAS, Norbert Heib – Prezes Zarządu Rimaster Poland Sp. z o.o., wspaniały sportowiec kolarz Jan Dymecki, - działaczka Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Czaplinku Lucyna Rachmaciej, - trenerzy SALOSU : Sebastian Matułojć i Zbigniew Kibitlewski.

Barbara Michalczik i Adam Kośmider otrzymali MEDAL UŚMIECHU od dzieci ze Szkoły Podstawowej  w Czaplinku z serdecznymi podziękowaniami za nowy obiekt sportowy.

Uroczystości towarzyszyły występy zespołu tanecznego MUSIC SON DANCE, prowadzonego przy Ośrodku Kultury przez Ewę Lach oraz liczne rozgrywki sportowe, w których brały udział lokalne drużyny sportowe dziecięce i młodzieżowe: UKS IRAS i SALOS.

Oddawana do użytku infrastruktura jest elementem szerszego projektu pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 wraz zagospodarowaniem terenu i przebudową drogi dojazdowej w Czaplinku”, który uzyskał dofinansowanie z trzech źródeł: ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

W ramach tego projektu wykonano także zagospodarowanie terenu przy boiskach (parkingi, trybuny, wiaty zadaszone, platforma dla niepełnosprawnych, mała architektura) oraz realizowana jest przebudowa istniejącej wewnętrznej drogi dojazdowej od ul. Wałeckiej wraz z przebudową istniejących miejsc parkingowych i budową nowych, w tym przeznaczonych dla autobusów.

 

 

 

Projekt ten składa się z następujących elementów:

1. Budowa kompleksu boisk sportowych: 

 • budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą o wymiarach 30,0m x 60,0 m; 
 • budowa boiska do piłki koszykowej i siatkowej ze sztuczną nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 15,10 m x 28,0 m;
 • budowa oświetlenia boisk za pomocą projektorów halogenowych umieszczonych na ośmiu masztach stalowych;
 • budowa ogrodzenia terenu boisk z trybunami płotem z siatki stalowej o wysokości h = 4,0 m i długości 240,0 m;
 • budowa piłkochwytów za bramkami do piłki nożnej o wysokości h = 6,00 m i długości 52 m;
 • budowa przyłącza do istniejącej kanalizacji deszczowej.


2. Zagospodarowanie terenu wokół boisk sportowych:

 • budowa trybun z siedziskami na 300 osób;
 • budowa ciągów komunikacyjnych dla pieszych;
 • budowa parkingów zielonych (z płyt ażurowych) dla samochodów osobowych na 21 miejsc (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych) wraz z dojazdem do terenu zespołu boisk;
 • budowa 2 punktów oświetleniowych przy parkingu; 
 • budowa 2 miejsc zadaszonych, w tym 1 z platformą poruszającą się pionowo dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 • budowa elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz słupy ogłoszeniowe;
 • urządzenie zieleni trawiastej i krzaczastej.


3. Przebudowa istniejącej wewnętrznej drogi dojazdowej:

 • przebudowa zniszczonej jezdni drogi wewnętrznej na odcinku o długości 179,17 m na jezdnię o szerokości 5,50 m o nawierzchni z kostki betonowej; 
 • przebudowa i rozbudowa chodnika – przebudowa zniszczonego chodnika na chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 2,50 m oraz przedłużenie chodnika do projektowanego zespołu boisk sportowych;
 • budowa placu postojowego o 3 stanowiskach parkingowych wzdłuż drogi dojazdowej o szerokości stanowisk 2,80 m i długości 15,00 m;
 • budowa 20 stanowisk parkingowych o wymiarach 2,50 x 5,00 m wzdłuż drogi dojazdowej i przebudowa istniejącego placu z 26 stanowiskami parkingowymi dla samochodów osobowych (dwa stanowiska parkingowe o szerokości 3,60 m z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych).

Opracowała: Janina Gąszcz